Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD) Caerdydd

​​​​​​​​​​Gall moderneiddio Systemau Trafnidiaeth Deallus, neu STD, Caerdydd eich helpu i wneud y canlynol:


  • Cynllunio teithiau'n hawdd ar draws sawl dull trwy roi gwybodaeth yn uniongyrchol yn eich dwylo i helpu i optimeiddio eich llwybr, osgoi tarfu, gwirio opsiynau hygyrchedd.
  • Mwynhau canol Dinas ddiogel a bywiog drwy gyfyngu mynediad yn ddeinamig i draffig mewn ardaloedd hamdden a gwella eich mynediad at ddata argaeledd parcio deinamig.
  • Osgoi tagfeydd a mannau trafferthion llygredd drwy symud traffig i ffwrdd yn ddeinamig o'r rhain.
  • Byw mewn amgylchedd iachach drwy gyfyngu ar fynediad cerbydau sy'n llygru. 
  • Cael mynediad at wybodaeth amser real cyfoethocach a gwell systemau blaenoriaeth bysiau.
  • Cerdded a beicio'n fwy diogel drwy symud traffig i ffwrdd o lwybrau beicio a cherdded diogel a dymunol a gwella blaenoriaeth goleuadau traffig cerddwyr a beicwyr.

     


Er mwyn sicrhau'r manteision hyn a llawer o rai eraill, mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu Strategaeth Systemau Trafnidiaeth Deallus Drafft sy'n nodi ein gweledigaeth i 2030 a thu hwnt. Bydd yn allweddol wrth wireddu'r targedau sydd wedi'u gosod o fewn Caerdydd Un Blaned a'r Papur Gwyn Trafnidiaeth.


Gall STD ein helpu i ddatrys rhai o'n heriau allweddol:Dweud eich dweud


Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau. ​
© 2022 Cyngor Caerdydd