Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd modd gweld popeth ar-lein


Ymgynghoriadau blaenorol​​​Statws​​Canlyniad
​Gwelliannau i Dir Hamdden y Rhath
​Ymgynghoriad wedi cau
​​​​Adroddiad ôl-ymgynghori​ (5.1mb PDF) ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Pontprennau / Pentref Llaneirwg, Tŷ'r Winch Road: Gwella’r Droedffordd
Ymgynghoriad ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ wedi cau​ 26/08/22
​​​Adroddiad ôl-ymgynghori​ (592kb PDF)​ ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
On-site plans (922kb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
​Heol Draenen Pen-y-graig a Rhodfa Templeton (Teithio Llesol i Ysgolion)​
​Ymgynghoriad wedi cau 03/06/2022
​​Adroddiad ôl-ymgynghori​ (PDF 937kb)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​On-site plans (1.5mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Croesfan i Gerddwyr Heol Y Porth

​Ymgynghoriad wedi cau 13/09/2022
Adroddiad ôl-ymgynghori​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.
​Ymgynghoriad ar Gât Trwyddedau Ffordd Abergwaun / Crystal Glen​ ​​
Ymgynghoriad wedi cau 01/04/2022​​​


​Cyfnewidfa Deheuol
Cyfnewidfa Deheuol Ymgynghoriad (1.04mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Stryd Pendyris a Heol Clare

​Stryd Pendyris a Heol Clare Ymgynghoriad (1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.9mb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
wedi cau​​ 31/12/2021
​Heol y Sanatoriwm – Stryd Lydan - Heol Lansdowne – Grosvenor Street: Newidiadau i droedffyrdd a chyffyrdd i hwyluso teithiau drwy gerdded a beicio
​​Mewn Ymgynghoriad (1.35mb​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​
Heol y Sanatoriwm – Gwelliannau Troedffordd (Adroddiad ôl-ymgynghori) (2.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau 15/09/2021​
​Pen-y-lan: Heol Waterloo (Croesfan Sebra Ddyrchafedig)
​Mewn Ymgynghoriad (1.09mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (​859kb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

On-site plans (1.3mb PDF)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ymgynghoriad wedi cau​ 02/07/2021
​​Creigiau a Sain Ffagan – Heol Creigiau, Tynant Road, Ffordd Caerdydd (Tynnu’r Rhwystrau Culhau'r Ffordd)
Mewn Ymgynghoriad (1.97mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(892kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

On-site plans (1.5mb PDF)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau 05/03/2021​


Dwyrain Canol y Ddinas

​​​Mewn Ym​gynghoriad​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(162kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 18/05/2021
​​​Cynllun Gwella Trafnidiaeth ac Amgylchedd Busnes Stryd Tudor
​​​​Mewn Ymgynghoriad​​​​ (5.01mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad​ Stryd Tudor​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(349b PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
​​​
Ymgynghoriad wedi cau 28/10/2020​

​Beicffordd 1.2 Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru​​​Mewn Ymgynghoriad​​​

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2020​
​Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolo ​​Mewn Ymgynghoriad​​ Diweddariad Ymgynghori ​(1.63mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Traffyrdd Beicio
​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Cysylltu â ni

​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd