Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd modd gweld popeth ar-lein


Ymgynghoriadau blaenorol​​​Statws​​Canlyniad
Campws Y Tyllgoed
Ymgynghor​iad wedi cau
​​Adroddiad ar yr ymgynghoriad (181kb PDF)
Hysbysiad safle (662kb PDF)​
Cynlluniau ar y safle (664kb PDF)​
​Ardal Ysgol Gynradd Howardian opsiynau parcio
​Ymgynghor​iad wedi cau
Adroddiad ôl-ymgynghori​​​
Gwelliannau i Gae Rec y Rhath (1.3mb PDF)
Ymgynghoriad Cychwynnol 
​Ymgynghor​iad wedi cau
​​​​Adroddiad ôl-ymgynghori​ (5.1mb PDF) ​
​Gwelliannau i Gae Rec y Rhath - Canlyniad yr Ymgynghoriad a Diweddariad (3.6mb PDF)
Ymgynghoriad Eilaidd
Ymgynghoriad wedi cau
Adroddiad ar yr ymgynghoriad (ail) (6.8mb PDF)​
​Croesfan i Gerddwyr Heol Y Porth
​Ymgynghoriad wedi cau 13/09/2022
Adroddiad ôl-ymgynghori
​Ymgynghoriad ar Gât Trwyddedau Ffordd Abergwaun / Crystal Glen​​
Ymgynghoriad wedi cau 01/04/2022
​Cyfnewidfa Deheuol
Cyfnewidfa Deheuol Ymgynghoriad (1.04mb PDF)​​

​Stryd Pendyris a Heol Clare

​Stryd Pendyris a Heol Clare Ymgynghoriad (1mb PDF)
​​wedi cau​​ 31/12/2021
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.9mb PDF)​​
Cynlluniau ar y safle (2mb PDF)​ - mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg yn unig gan ei bod wedi’i chreu ar gyfer y broses dendro.
​Heol y Sanatoriwm – Stryd Lydan - Heol Lansdowne – Grosvenor Street: Newidiadau i droedffyrdd a chyffyrdd i hwyluso teithiau drwy gerdded a beicio
​​Mewn Ymgynghoriad (1.35mb​ PDF)​​​​​​​
Heol y Sanatoriwm – Gwelliannau Troedffordd (Adroddiad ôl-ymgynghori) (2.7mb PDF)​​

Ymgynghoriad wedi cau 15/09/2021​
​​Creigiau a Sain Ffagan – Heol Creigiau, Tynant Road, Ffordd Caerdydd (Tynnu’r Rhwystrau Culhau'r Ffordd)
Mewn Ymgynghoriad (1.97mb PDF)​​
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(892kb PDF)​​​​​​

On-site plans (1.5mb PDF)​​

Ymgynghoriad wedi cau 05/03/2021​


Dwyrain Canol y Ddinas

​​​Mewn Ym​gynghoriad​​​
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(162kb PDF)​​​​​​​

​Ymgynghoriad wedi cau 18/05/2021
​​​Cynllun Gwella Trafnidiaeth ac Amgylchedd Busnes Stryd Tudor
​​​​Mewn Ymgynghoriad​​​​ (5.01mb PDF)​​​

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad​ Stryd Tudor​​​​

​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(349b PDF)​​​​
​​​
Ymgynghoriad wedi cau 28/10/2020​

​Beicffordd 1.2 Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru​​​Mewn Ymgynghoriad​​​

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2020​
​Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolo ​​Mewn Ymgynghoriad​​ Diweddariad Ymgynghori ​(1.63mb PDF)​​​
​​Traffyrdd Beicio
​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​​
​​​Cysylltu â ni

​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd