Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​ ​
​​​​Ymgynghoriadau cyfredol a lleoliad
Stat​ws​​​​Canlyniad​​
Llanisien a Rhiwbeina: Heol Draenen Pen-y-graig – Cyflwyno Croesfan Sebra 
Ddyrchafedig a Gwelliannau i Gerddwyr

​​​​Mewn Ymgynghoria​d (557kb​​ PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ysgol Gynradd St. Cuthberts, Rhodfa Craiglee

​​Mewn Ymgynghoriad (300kb​​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​
​Heol y Sanatoriwm – Stryd Lydan - Heol Lansdowne – Grosvenor Street: Newidiadau i droedffyrdd a chyffyrdd i hwyluso teithiau drwy gerdded a beicio
​​Mewn Ymgynghoriad (1.35mb​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​
​Ysgol Gynradd Thornhill - Teithio Gweithredol

​Mewn Ymgynghoriad (577kb​ PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad ar agor​
​Pen-y-lan: Heol Waterloo (Croesfan Sebra Ddyrchafedig)
​Mewn Ymgynghoriad (1.09mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (​859kb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ymgynghoriad wedi cau​ 02.07.2021
​Sblot: Ffordd Pengam (Tynnu Culhau â Blaenoriaeth)Mewn Ymgynghoriad (696kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(840kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.05.2021​​​

Penylan:​ Kimberley Road, Blenheim Road (Gwelliannau i’r Gyffordd)
​​Mewn Ymgynghoriad (1.26mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(948kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.05.2021​​​
​Butetown: Mannau Parcio Talu ac Arddangos ar Rodfa Lloyd George

​Ymgynghoriad wedi cau 26.04.2021​​​
​Marlborough Road - Trafalgar Road​
Mewn Ymgynghoriad (257kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Ymgynghoriad wedi cau 09.04.2021​
​Albany Road – Trafalgar Road 
Mewn Ymgynghoriad (227kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​​​​​​
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(93.4kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 09.04.2021​​
​Stryd y Castell
​​Mewn Ymgynghoriad (1.84mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi cau​ 18.05.2021
​Llanisien: Ysgol y Wern (Teithio Llesol i'r Ysgol), Llangranog Road
​Mewn Ymgynghoriad (1.10mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(726kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 02.04.2021​
​Pontprennau a Phentref Llaneirwg: Tŷ'r Winch Road a Bridge Road: Cynllun Teithio Llesol
​Mewn Ymgynghoriad (360kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau 23.03.2021​​
​​Creigiau a Sain Ffagan – Heol Creigiau, Tynant Road, Ffordd Caerdydd (Tynnu’r Rhwystrau Culhau'r Ffordd)
Mewn Ymgynghoriad (1.97mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(892kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 05.03.2021​
​​Plas-y-Parc (Rheoliadau Twmpathau Ffordd)​
Mewn Ym​gynghoriad (3.29mb PDF)​​​​​​​​​​Link opens in a new window​​​​
​Ymgynghoriad wedi cau 05.03.2021​​​

Dwyrain Canol y Ddinas

​​​Mewn Ym​gynghoriad​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(162kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 18.05.2021
​CO20029 - Llwybrau Diogel yn y Gymuned, Treganna - Ysgol Gynradd Radnor - Gwelliannau i Briffyrdd
​​​Mewn Ym​gynghoriad (190mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(124kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau 19.12.2020​​​
​Heol Lansdowne - Tawelu Traffig 
Mewn Ymgynghoriad (334kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​​Ymgynghoriad wedi cau 11.12.2020​​​

​Gerddi Despenser
Mewn Ymgynghoriad (659kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(281kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 04.12.2020​

​Ysgol Gynradd y Forwyn Fair: Mesurau Diogelwch Ysgol

Mewn Ymgynghoriad (901​kb PDF)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​
​Ymgynghoriad wedi cau 06.11.2020​​​
​Cynllun Peilot Heol Wellfield Cam 2
Mewn Ymgynghoriad (310​kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(121kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​​​Ymgynghoriad wedi cau 21​.10.2020​
Ty Glas Avenue: Croesfan Sebra Ddyrchafedig​
Mewn Ymgynghoriad (365kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Cynlluniau ar y safle​ (1.4mb kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(441kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 14.10.2020​
​​​Cynllun Gwella Trafnidiaeth ac Amgylchedd Busnes Stryd Tudor
​​​​Mewn Ymgynghoriad​​​​ (5.01mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad​ Stryd Tudor​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(349b PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
​​​
Ymgynghoriad wedi cau 28.10.2020​

​Beicffordd 1.2 Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru​​​Mewn Ymgynghoriad​​​

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2020​
​Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolo ​​Mewn Ymgynghoriad​​ Diweddariad Ymgynghori ​(1.63mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Crwys Road - Mesurau Arafu Traffig a Gwelliannau i Gerddwyr
​​Mewn Ymgynghoriad (1.95mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(177kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau​ 08.08.2020

Cynlluniau ar y safle (1.24mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llwybr Defnydd a Rennir Parc Hailey
Sylwer fod y digwyddiad galw heibio ar Ddydd Mercher 18 Mawrth wedi ei ganslo.

​​​Mewn Ymgynghoriad  - 1 o 2 (4.8mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mewn Ymgynghoriad  - 2 o 2 (5.6mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

Dyddiad cau: 1 Mai 2020

Gwelliannau Taith Taf: Parc Hailey Arolwg​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(2.15mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.05.2020
​Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue At sylw pawb - mae’r digwyddiadau galw heibio ddydd Mercher 24 Mawrth a dydd Sadwrn 28 Mawrth wedi’u canslo. ​

​​Mewn Ymgynghoriad 

Dyddiad cau: 1 Mai 2020


​Beicffordd 4.1 Arolwg​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(4.88mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 01.05.2020
Cyffordd System Street a Planet Street​ - ​Hidlwyr ModdolMewn Ymgynghoriad (1.25mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd Moira Place ac Augusta Street - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.22mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd Beresford Road, Spring Gardens Terrace a Pearl Street - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.38mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Agate Street a Pearl Street - Hidlwyr Moddol ​​Mewn Ymgynghoriad (1.23mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Constellation Street a System Street - Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.2mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd West Luton Place, South Luton Place a Windsor Road - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Moira Place a Moira Street - Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.21mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​​​
​​​​Clwb Golff Lôn - Cau'r n
​Mewn Ymgynghoriad (202kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.65mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019​

​​Traffyrdd Beicio
​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriadau blaenorol​​​Statws​​Canlyniad
​​Cynllun Gwella Coridor Bysiau'r A470 - Caedelyn Rd I Tyn-y-Parc Rd
​​Mewn Ymgynghoriad (1.72mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad Prosiect:
Bydd gwaith nawr yn dechrau yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd, yn hytrach nag ar ddechrau mis Hydref fel y nodwyd yn flaenorol.
​A4119 Gwelliant coridor - cam 2D - Penhill
​Mewn Ymgynghoriad (1.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau 23.07.2019
​​​North Road Cycle Route Uwchraddio Cam 2​

​​Mewn Ymgynghoriad (2.3mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (332kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol Rhyd-y-Penau - Tawelu traffig
​Mewn Ymgynghoriad (299kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (873kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019

y diweddaraf am y cynllun (178kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (532kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Heol Hir - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (259kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (271kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 12.08.2019

Cynlluniau ar y safle (1.09mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Waterloo Road/Marlborough Road – Gwelliannau i’r Briffordd
Mewn Ymgynghoriad (1mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi cau 19.02.2020​

​Windsor Road - Troetffordd​​
​Mewn Ymgynghoriad (883kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(609KB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 19.02.2020​
​Clive Street - Rheoliadau Twmpathau Ffordd​
​​Mewn Ymgynghoriad (1.19mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(719KB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi cau 21.02.2020​​​
​​Croesfan i Gerddwyr - Pen-y-Lan Road - Colchester Avenue
​Mewn Ymgynghoriad (387kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(399KB PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

Ymgynghoriad wedi cau 03.01.2020
​Heol Isaf Radur - Gwelliannau i'r Briffordd
​​Mewn Ymgynghoriad (2.75mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (2.35mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau​​
​Ysgol Gynradd Parc Ninian – Parth Diogelwch yr Ysgol
Mewn Ymgynghoriad (455kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (353kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau​ 21.11.2019

Cynlluniau ar y safle​ (1.36mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol Pany-y-Gored: Gwelliannau Priffyrdd
Mewn Ymgynghoriad (306kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (406kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.11.2019

Heol Orllewinol y Bont-faen – Cau Ffordd Wasanaethu 
​Mewn Ymgynghoriad (531kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​Western Avenue – Caewal Road Croesfan Toucan​
​​Mewn Ymgynghoriad (681kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (721kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 30.08.2019

Plas-Mawr Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (216kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (184kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (922kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sanquhar Street - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (190mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (187kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (1.31mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Greenway Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (672kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (478kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ​ar y safle (2.27mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Romilly Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (250kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (183kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (961kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​