Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynigion Parcio Philip Street

​​​​​​​​Hoffem glywed eich meddyliau ar ein cynnig i gyflwyno ardal parcio â thrwydded yn Philip Street.


Beth rydyn ni’n ei gynnig?

 Rydym yn cynnig ardal parcio â thrwydded yn Philip Street. Cynlluniwyd hyn i ddiogelu gofod ar y stryd i drigolion cyn ailddatblygu Canolfan Gymunedol Treganna yn y dyfodol a maes parcio cyfagos. 

Mae ardal parcio â thrwydded yn golygu y bydd rhaid cael trwyddedau i barcio ar y stryd. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw fannau parcio wedi'u peintio ar y ffordd, ond bydd angen trwydded ddilys ar bob cerbyd.  

Byddwch yn gallu prynu trwyddedau trwy MiPermit​. Dim ond i eiddo preswyl cymwys y mae trwyddedau preswyl ac ymwelwyr ar gael.

Bydd unrhyw fannau parcio i’r anabl ar y stryd yn aros yn eu lle. 

Byddai'r amseroedd gweithredol yn 8am i 10pm, o ddydd Llun i ddydd Sul.


Dweud eich dweud
Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 14 Ebrill 2023. 

​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd