Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Gwaith Cynnal a Chadw Ffyrdd yn y Gaeaf

Clirio dail sydd wedi cwympo

Mae gan Gyngor Caerdydd dîm penodedig yn clirio dail oddi ar ein ffyrdd a’n troedffyrdd.


Ceir amserlen ar gyfer clirio pob ardal yn y ddinas bob yn ail wythnos.


Yn eich ardal chi bydd strydoedd â blaenoriaeth a gaiff eu clirio’n gyntaf ac yna caiff strydoedd ochr ac ardaloedd cyhoeddus eu clirio yn ôl yr angen


Amserlen Glanhau Dail fesul Ward


Gorllewin
  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Wythnos A

Yr Eglwys Newydd
Tongwynlais

Y Tyllgoed
Creigau/Sain Ffagan

Gwaelod Y Garth
Pentyrch

Radur Treganna
Wythnos B Yr Eglwys Newydd 
Tongwynlais​
Trelái
Caerau

Llandaff
Ystum Taf

Glan-yr-afon Grangetown

Dwyrain
  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Wythnos A Rhiwbeina Cathays Llanisien
Llys-faen
Gabalfa Pentwyn
Wythnos B Y Mynydd Bychan Plasnewdd

Sblot

Adamsdown
Cyncoed Pen-y-lan

 

Bydd yr amserlen yn ailadrodd yn ystod y cyfnod y bydd y dail yn disgyn, nes y bydd y rhan fwyaf wedi disgyn eisoes.

​​
English