Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Pass Plus

Mae rhaglen Pass Plus wedi ei hanelu at yrwyr ifanc (rhwng 17-24) sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi pasio’u prawf yn ddiweddar. Nod y rhaglen yw helpu gyrwyr ifanc:


  • i wella sgiliau gyrru,
  • i ennill profiad, a
  • chael gostyngiad ar yswiriant eu car 


Mae’r project yn gofyn i yrwyr ifanc fynychu sesiwn tair awr, a gaiff ei gynnal yn y Ganolfan Ddiogelwch ar y Ffyrdd yn Maendy ar fore Sadwrn ac yn dilyn hynny sesiwn wyth awr ar y ffordd (wedi ei rannu rhwng dau yrrwr) gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy wedi ei gofrestru gyda Pass Plus.


Mae’r cynllun Pass Plus yn cynnwys chwech o fodiwlau a gynlluniwyd yn arbennig sy’n mynd i’r afael â: 


  • Gyrru o gwmpas y dref
  • Gyrru y tu allan i’r dref
  • Gyrru ym mhob tywydd
  • Gyrru liw nos
  • Gyrru ar ffyrdd deuol
  • Gyrru ar draffyrdd 


Gyrru amddiffynnol, ymwybyddiaeth o beryglon, canolbwyntio, cyflymder, cyffuriau ac yfed a gyrru, mae ymagwedd ac ymddygiad diogel hefyd yn derbyn sylw.


Oherwydd y bydd y cyfranogwyr wedi eu hyfforddi gan hyfforddwr gyrru proffesiynol, byddant yn derbyn profiad ychwanegol gwerthfawr a sgiliau moduro cadarnhaol a fyddai fel arall yn cymryd amser hir i’w caffael. 


Bydd yr holl yrwyr ifanc sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i wella eu sgiliau ar y cynllun Pass Plus uwch hwn, a gaiff ei gefnogi hefyd gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru.


Pam ddylai gyrwyr ifanc ystyried Pass Plus Cymru

Yn ogystal â lleihau’r perygl o fod mewn damwain ffordd, bydd y cynllun yn eich galluogi chi i ennill profiad a sgiliau gwerthfawr. Pan gwblhewch y cwrs byddwch yn derbyn tystysgrif Cyflawniad yn ogystal â Thystysgrif Pass Plus. 


Mae’r cwrs, sydd wedi ei achredu gan Yr Asiantaeth Safonau Gyrru (ASG), yn costio £20, gostyngiad sylweddol ar y gost arferol sef £120-£150.


I gael mwy o fanylion neu i gofrestru ar-lein, ewch i www.dragondriver.comDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd   neu fel arall ffoniwch 0845 050 4255 i gadw lle.

English