Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Strategaeth Toiledau

Strategaeth Toiledau

Er mwyn sicrhau dull strategol o ddarparu toiledau ledled Cymru, mae Deddf Iechyd y cyhoedd (Cymru) 2017 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, asesu anghenion a chyfleusterau lleol, a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer ei ardal.


Bellach, mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru y cyfrifoldeb i:


  • asesu'r angen i ddarparu toiledau ar gyfer eu cymunedau;
  • cynllunio i ddiwallu'r anghenion hynny,
  • llunio strategaeth tai bach lleol;
  • adolygu'r strategaeth, ei diweddaru a rhoi cyhoeddusrwydd i’r diwygiadau.


Yn 2019 cynhaliodd Cyngor Caerdydd ymgynghoriad i helpu i lunio'r strategaeth toiledau lleol ar gyfer Caerdydd. Gallwch lawrlwytho'r dogfennau strategaeth a gymeradwywyd yn ystod y cyfarfod Cabinet ym mis Rhagfyr 2019​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

Gweler fap yn dangos toiledau cyhoeddus ar draws CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar wefan Llywodraeth Cymru.


English