Mae’r Map Rhwydwaith Integredig yn nodi gweledigaeth 15 mlynedd Cyngor Caerdydd i wella llwybrau beicio a cherdded ledled y ddinas, er mwyn diwallu gofynion Deddf Teithio Actif (Cymru) 2013 i gynllunio ar gyfer darparu llwybrau a gwelliannau ar gyfer teithio actif. 


Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn y Gwanwyn 2017, mae’r Map Rhwydwaith Integredig wedi’i ddiwygio.  Mae’r Rhwydwaith Integredig diwygiedig wedi’i gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor a bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru er cymeradwyaeth yn yr hydref. 


Gellir lawrlwytho’r Map Rhwydwaith Integredig a’r Adroddiad Ymgynghori isod: 


 

Y Map Llwybrau Presennol

Cymeradwywyd Map Llwybrau Presennol cyntaf Caerdydd, sy’n dangos llwybrau ar gyfer cerdded a beicio sy’n bodloni safonau Llywodraeth Cymru, gan Lywodraeth Cymru yn 2016. Ni chynigir unrhyw newidiadau i'r Map Llwybrau Presennol yn 2017, a gellir ei lawrlwytho isod: 

​​

​​​