Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerdded a beicio

​​​​​​​​​​​​​

Mae map cerdded a beicio (8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am ddim Caerdydd yn ddelfrydol os ydych chi eisiau cynllunio eich siwrneiau cerdded a beicio yng Nghaerdydd. 

Gallwch gasglu map beicio mewn sawl lleoliad ledled y ddinas, gan gynnwys llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu cymunedol. 

Beicio OVOMae Beiciau OVO, sy'n cael eu pweru gan nextbike, yn system rhannu beiciau gyda thros 1,000 o feiciau safonol i'w rhentu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gellir rhentu beiciau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos o'ch gorsaf swyddogol agosaf. Mae e-feiciau hefyd ar gael i'w rhentu. 

Sut mae rhentu Beic OVO​​​​


Gallwch gofrestru cyfrif drwy lawrlwytho ap Nextbike neu ymweld â gwefan nextbike.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gallwch rentu Beiciau OVO drwy ymweld ag un o orsafoedd beiciau ac e-feiciau OVO yng Nghaerdydd.


I ddatgloi Beic OVO, gallwch naill ai sganio’r cod QR neu nodi rhif y beic yn yr ap.

Rhaid dychwelyd beiciau OVO i orsaf swyddogol.  Rhaid dychwelyd e-feiciau OVO i orsaf drydanol swyddogol. 

​​Os na chaiff beiciau eu dychwelyd i'w gorsafoedd cywir, bydd ffi o £20 ar eich cyfrif.

Mae’r prisiau llogi yn amrywio. Ewch i wefan nextbike i weld y prisiau a manylion aelodaeth.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Beicffyrdd


Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd​ i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu.

Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

I gael rhagor o fanylion ar ddatblygiad rhwydwaith cerdded a beicio Caerdydd yn ogystal â llawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol ewch i  Cadw Caerdydd i Symud​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 

​​
Cysylltu â ni
​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd