Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caerdydd Gynaliadwy

​​​Mae Caerdydd yn ddinas deithio gynaliadwy ac yn gweithio'n gyson i gynnig a gwella'r opsiynau sy'n sicrhau bod dewis dulliau teithio cynaliadwy yn ddewis rhwydd ac yn ddewis cyntaf ar gyfer y mwyafrif o siwrneiau. 

 

Mae Cyngor Caerdydd: 

  • yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio ar fws i ganol y ddinas a'r ardal gyfagos,
  • yn gwella cysylltiadau rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd,
  • yn cynnig cyfleusterau parcio a theithio,
  • yn ehangu'r Rhwydwaith Beicio ac yn gwella llwybrau cerdded cymdogaethau'r ddinas, a​c
  • yn sicrhau y gellir cael gafael ar wybodaeth o safon uchel ynghylch opsiynau teithio.​

 

​​Rydym yn cynnig gwybodaeth ar bob dull o deithio yn Cadw Caerdydd i Symud

​I gynllunio eich siwrne gyfan ewch i Traveline Cymru​​ 

© 2022 Cyngor Caerdydd