Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Llyfrgelloedd ac Archifau > Gweithgareddau wrth ynysu

Gweithgareddau wrth ynysu

Rydym wedi llunio rhai adnoddau a gweithgareddau defnyddiol i bob oedran roi tro arnynt gartref.  

 
Rydym wedi creu fideos Amser Stori ac Amser Odli i chi eu gwylio a'u mwynhau o gartref gyda'ch teulu. Lle y bo'n bosibl, rydym hefyd wedi darparu taflenni gweithgareddau i chi eu lawrlwytho. 

 

Amser Odli gyda Sian

Bydd ein sesiwn Amser Odli gyntaf gyda Siân yn y llyfrgell blant. Caneuon a rhigymau syml i bawb eu mwynhau, o fabanod i blant hŷn. Cyd-ganwch!

Video id: 5WEYcCmNhZc

 

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli 2 gyda SianBydd ein hail sesiwn Amser Odli gyda Siân yn y llyfrgell blant. Caneuon a rhigymau syml i bawb eu mwynhau, o fabanod i blant hŷn. Cyd-ganwch!

Video id: mo_2SEVQFng


 
Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli gyda Margaret – yn Saesneg

Amser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

Video id: 1GZXUfEmqm0

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli 2 gyda Margaret – yn SaesnegAmser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

Video id: m16DdCWVnhs

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. Amser Stori gyda Sioned – Elmer’s Walk

Beth welwn ni ar Daith Elfed?  Ymunwch ag Elfed yr eliffant clytwaith ar daith liwgar drwy’r jyngl yn un o storïau poblogaidd David McKee.

Video id: 6IgpGK0pfq4


Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


Taflenni Gweithgaredd Elfed

Atgynhyrchwyd â chaniatâd caredig Andersen Press

Taflen weithgareddau gem dis (807kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau parêd eliffantod (756kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau cerdyn Elfed (583kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau adar Elfed (784kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau taith liwiau Elfed (767kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau drysfa Elfed(548kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau enfys Elfed (342kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAmser Stori gyda Sioned –  'Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth'

Mae Sioned yn darllen 'Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth’ gan Michael Rosen a Helen Oxenbury. Antur deuluol boblogaidd sydd â llawer o synau ac ystumiau i’w mwynhau.

Video id: h5BSOLpvCps

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. Storytime with Siân – We’re Going on a Bear Hunt 

Mae Siân yn darllen We’re Going on a Bear Hunt gan Michael Rosen a Helen Oxenbury. Antur deuluol boblogaidd sydd â llawer o synau ac ystumiau i’w mwynhau.  

Video id: YSHOocnxk78

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 
Taflenni Gweithgaredd Antur yr Arth

Atgynhyrchwyd â chaniatâd caredig Walker Books


Taflen weithgareddwau clustiau arth (190kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen weithgareddau helfa arth (308kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAmser Stori gyda Sioned - Supertaten: Y Llysiau yn y Dyffryn Du  

Gall tatws fod yn arwyr hefyd! Ymunwch yn yr hwyl wrth i Sioned ddarllen un o anturiaethau Supertaten gan Sue Hendra a Paul Linnet.

Video id: lneMwOBQVfA

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


Gwnewch eich Taflen Weithgareddau Pysen Gas eich hun (526kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwnewch eich Taflen Weithgareddau Supertaten eich hun (544kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Rydym wedi llunio rhestri darllen gydag amrywiaeth o themâu a phynciau gwahanol.
Mae'r holl lyfrau yn y rhestri hyn ar gael fel eLyfrau neu lyfrau sain drwy ein hadnoddau ar-lein.

Gallwch hefyd gyrchu'r llyfrau drwy'r wefan BorrowBox.Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 
Gallwch Lawrlwytho’r apiau trwy siop apiau Apple neu Google Play: 
Bydd angen eich rhif cerdyn llyfrgell a’ch PIN i lawrlwytho eLyfrau a llyfrau sain. Os nad ydych yn gwybod eich rhif cerdyn llyfrgell neu'ch PIN, anfonwch e-bost i cyswlltllyfrgelloedd@caerdydd.gov.uk
Os nad oes gennych gyfrif, gallwch gofrestru drwy glicio Ymuno â'r LlyfrgellDolen yn agor mewn ffenestr newydd ar ein catalog.
 
 

Argymhellion Darllen LHDT+


Yr Ail Ryfel Byd

Rydym wedi datblygu rhai adnoddau am yr Ail Ryfel Byd i chi a'ch teulu edrych arnynt o gartref i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.  

Gallwch edrych ar luniau o Gaerdydd yn ystod y Blits ac erthyglau papur newydd o'r cyfnod.  Yna gallwch roi cynnig ar ein gweithdy sy’n edrych ar yr Ail Ryfel Byd yng nghyd-destun bywydau pobl o Gaerdydd a De Cymru, gan edrych ar fywyd y cartref yn y 1940au, y Blits yng Nghaerdydd, a mudo plant o bob rhan o’r wlad i Dde Cymru.

Y Blits yng Nghaerdydd (2.47mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Taflen Weithgaredd yr Ail Ryfel Byd (4.97mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gallwch fanteisio ar amrywiaeth o eAdnoddau o gatalog Llyfrgelloedd Caerdydd ar-leinDolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Rydym wedi datblygu canllawiau cyflym i'ch helpu i gael mynediad i rai o'r eAdnoddau sydd ar gael i chi o'ch cartref tra bod hybiau a llyfrgelloedd yn cael eu cau dros dro:

 

Mae Ddysgu Oedolion Caerdydd wedi creu rhai fideos i chi eu gwylio gartref. O goginio i ieithoedd, mae'r ffilmiau byrion hyn yn rhoi cipolwg ar yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigir ganddynt, ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu o gartref.  
 
Ewch i wefan Ddysgu Oedolion CaerdyddDolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael gwybodaeth am y cyrsiau a’r gwasanaethau sydd ar gael. 

Dyfrlliwiau gydag Andre

Mwynhewch arweiniad hamddenol ar sut i ddylunio eliffant bywiog a lliwgar gyda dyfrlliwiau a phennau. Gallwch hefyd lawrlwytho'r canllaw (201kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a ddefnyddir yn yr ymarfer.  Mae hwn yn weithgaredd a gyflwynir gan Ddysgu Oedolion Caerdydd / Hybiau a Llyfrgelloedd.
 
Video id: Gr6GgG3znZM
 

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. Ar gyfer is-deitlau Cymraeg, cliciwch ar y botwm gosodiadau a dewis Cymraeg. 


Mae Wythnos Celf i Blant 2020 yn ddathliad tair wythnos o greadigrwydd, llythrennedd a dysgu drwy gelf. Bob wythnos rydym yn canolbwyntio ar thema wahanol, gan gynnwys:
 
  • Wythnos 1: Y Byd Naturiol
  • Wythnos 2: Cysylltu ar draws Cenedlaethau
  • Wythnos 3: Llythrennedd ac Ysgrifennu Creadigol

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y gweithgareddau celf ymarferol hyn y gallwch roi tro arnynt gartref ac yn eich cymunedau.

Rydym wedi llunio rhai o'r argymhellion darllen ar gyfer Wythnos Celf i Blant. Mae'r holl lyfrau hyn, llyfrau sain a chylchgronau ar gael i'w lawrlwytho am ddim o RBDigital neu BorrowBox ar gatalog llyfrgelloedd Caerdydd. Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Olrhain eich Achau


Wythnos 1: Y Byd Naturiol


Dathlodd Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yr Wythnos Garddio Plant Cenedlaethol rhwng 25 a 30 Mai.  Rydym wedi nodi rhai gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt gartref, gan gynnwys tyfu blodau’r haul, gwneud pennau wy, neu brofi eich gwybodaeth gyda chwis!
 
 
Rhestr o eLyfrau garddio (1.95mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  sydd ar gael i'w lawrlwytho neu archebu o Lyfrgelloedd Caerdydd.
 

 

Cwisiau Wythnos Garddio


 

 

 

 

 
 
Rydym wedi cynhyrchu'r cwis hanes lleol hwn i chi roi cynnig arno gartref.  Y Llyfrgell Dreftadaeth yw canolbwynt casgliad hanesyddol enfawr Llyfrgell Caerdydd.  Rydym yn gartref i lyfrau a phamffledi, papurau newydd yn dyddio nôl i 1869, mapiau o dde Cymru, a chyfres o luniau o'r ddinas a'r ardal o'i chwmpas. 

Cwis Hanes Lleol Llyfrgell Treftadaeth: CwestiynauDolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  
Cwis Hanes Lleol Llyfrgell Treftadaeth: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
I nodi Noson Llyfr y Byd 2020, fe wnaethon ni greu cwis a rannwyd gennym ar y cyfryngau cymdeithasol.
Yma gallwch ddod o hyd i bob un o'r wyth rownd a'r atebion.  Rhowch gynnig arno gartref, a gadewch i ni wybod sut rydych yn dod ymlaen drwy FacebookDolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a TwitterDolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 1: 
Anagramau Awduron: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Anagramau Awduron: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 2: 
Dilyniannau Llenyddol: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Dilyniannau Llenyddol: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 3: 
Gwrthwynebwyr a Phrif Gymeriadau: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwrthwynebwyr a Phrif Gymeriadau: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 4: 
Ffilmiau: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffilmiau: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 5: 
Ffyliaid: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffyliaid: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 6: 
Llinellau Agoriadol: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llinellau Agoriadol: Atebion Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 7: 
Llinellau Cloi: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llinellau Cloi: Atebion Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 8: 
Cwis Cymeriadau: Cwestiynau Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cwis Cymeriadau: AtebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dethlir Wythnos Ffoaduriaid Cymru o 15 - 21 Mehefin a’r thema yw “Dychmygu”. Mae’n wythnos llawn digwyddiadau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid i'r DU ac i annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. Ei nod yw cyfleu negeseuon cadarnhaol i wrthweithio rhai o'r ofnau, yr anwybodaeth a'r stereoteipiau negyddol ynghylch rhesymau pobl dros chwilio am noddfa.

Mae gan Gymru hanes balch o fod yn noddfa wych a rhoi croeso i'r rhai sy'n ffoi o'u mamwlad oherwydd sawl math o erledigaeth. Gellir gweld y ddawn, y diolchgarwch a'r gallu i oroesi a gorchfygu amgylchiadau bywyd annirnadwy yn y cyfraniad y mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ei wneud i gymdeithas Cymru. Mae Wythnos Ffoaduriaid yn gyfle i ddathlu'r cyfraniadau ysbrydoledig a hynod o deimladwy hyn, gan roi ffocws newydd ar straeon cadarnhaol sy'n newid bywydau unigolion a chymunedau yng Nghymru.

Nod y cwis hwn ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid yw codi ymwybyddiaeth am rai o'r sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan eu helpu i ymgartrefu mewn lle newydd.

Cwis Wythnos Ffoaduriaid (888kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Atebion Wythnos Ffoaduriaid (890kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


English