Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

eLyfrau

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau 24 awr y dydd, a manteisio ar  ystod o adnoddau electronig eraill yn eich cartref ac yn yr Hybiau a Llyfrgelloedd.


Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell dysgwch sut i ymuno â Llyfrgelloedd Caerdydd​.​


Mae RBdigital yn ddarpariaeth yn llyfrgelloedd Caerdydd lle gallwch lawrlwytho 10 eLyfr a 10 eLyfr llafar am ddim ar eich dyfeisiadau personol am
21 diwrnod. 

Mae BorrowBox yn cynnig 10 eLyfr a 10 llyfr eLyfr llafar i'w lawrlwytho am ddim ar eich dyfeisiau personol am 21 diwrnod.
 
Y tro cyntaf y defnyddiwch y gwasanaeth, cewch eich annog i lawrlwytho a gosod Adobe Digital Editions​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ os nad yw’r feddalwedd ar eich Cyfrifiadur Personol neu Gyfrifiadur Mac yn barod.
 
Mae meddalwedd Adobe Digital Editions yn cynnig ffordd hawdd a deniadol o weld a rheoli eich eLyfrau, gan gynnwys eu trosglwyddo i ddyfeisiau cludadwy.

BorrowBox


Mae eLyfrau ac eLyfrau llafar ar gael i'w defnyddio ar eich dyfais gludadwy, llechen neu ffôn gan ddefnyddio ap BorrowBox y gallwch ei lawrlwytho yn Apple App store​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu Google Play store​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Neu gallwch lawrlwytho BorrowBox​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ yn uniongyrchol i’ch PC neu liniadur a gallwch drosglwyddo eLyfrau/eLyfrau llafar i chwaraewr MP3 neu eDdarllenydd.

Gallwch weld pa eLyfrau llafar sydd ar gael cyn mewngofnodi, ond bydd angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio eich rhif cerdyn llyfrgell a'ch PIN (os nad ydych yn gwybod eich PIN, cysylltwch â'ch llyfrgell leol​).

 

RBdigital

 
 

Ar gyfer eLyfrau bydd angen Adobe Digital Editions​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd arnoch.

​​​​​Mae RBdigital hefyd yn cynnig tua 250 cylchgrawn poblogaidd am ddim ar-lein a drwy’r ap RBdigital​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd fel rhan o wasanaeth Cymru gyfan.​ Lawrlwythwch yr ap trwy’r​ Apple App store​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​, Google Play​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu o wefan RBdigital.​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

I ddefnyddio’r gwasanaeth cylchgrawn bydd angen i chi fewngofnodi trwy wefan RBdigital all Wales E-Zines.​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Wrth ddefnyddio ap RBdigital ar gyfer cylchgronau, mewngofnodwch eto gan ddefnyddio eich e-bost a dewis Cymru fel lleoliad. Yna, cewch fenthyg cylchgronau am ddim.

I newid rhwng eLyfrau, eLyfrau llafar ac eGylchgronau, yn syml, newidiwch o un proffil i’r llall yn ap RBdigital er mwyn cael rhwydd fynediad at y ddau.​

Gallwch bori a darllen llyfrau comig a nofelau graffig drwy: 

RBDigital 


Manteisiwch ar filoedd o lyfrau comig a nofelau graffig ar eich dyfais gludadwy gan ddefnyddio'r ap RBdigital. Lawrlwythwch yr ap drwy'r Apple App Store​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd, Google Play Store​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu oddi ar Wefan RBDigital​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Comics Plus​

Mae Comics Plus Library Edition yn cynnig dros 16,000 comic​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am ddim ar lein a thrwy app Comics Plus Library Edition, fel rhan o wasanaeth Cymru gyfan.

I ddefnyddio’r gwasanaeth bydd angen i chi fewngofnodi ar-lein trwy wefan Comics Plus​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a dewis Cymru fel y lleoliad. 
Ar ôl cofrestru, gallwch ddarllen y comics ar eich dyfais eich hun. 

Cewch fynediad at adnoddau cyfeirio ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd eraill fel aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd drwy gatalog y llyfrgell​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.


Mae’r adnoddau e-Gyfeirio yn cynnwys yn cynnwys:

  • ​IELTS
  • Encyclopaedia Britanica
  • Papurau newydd hanesyddol trwy Gale Primary Resources a’r British Newspaper Archive
  • The Times Digital Newspaper Archive
  • Geiriaduron Rhydychen, cyfeirlyfrau Cerddoriaeth a Chelf
  • Ancestry.com – Rhifyn y Llyfrgell (ar gael dros dro o'ch cartref)

 
Os ydych chi'n defnyddio'r rhain o gartref neu drwy ddefnyddio eich cyfrifiadur eich hun, efallai y bydd angen i chi fewngofnodi drwy'r catalog gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN. 


Os ydych yn defnyddio’r rhain o Lyfrgell Gyhoeddus Caerdydd, cewch fynediad uniongyrchol at yr holl wasanaethau hyn.
 
 Dim ond o un o gyfrifiaduron y Llyfrgell y gellir defnyddio’r adnoddau canlynol:
 
Find My Past

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​