Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

eLyfrau

Os ydych yn aelod o lyfrgelloedd Caerdydd, gallwch fenthyg eLyfrau, eLyfrau llafar ac eGylchgronau 24 awr y dydd.


Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell dysgwch sut i ymuno â Llyfrgelloedd Caerdydd.​


Mae RBdigital yn ddarpariaeth yn llyfrgelloedd Caerdydd lle gallwch lawrlwytho 10 eLyfr a 10 eLyfr llafar am ddim ar eich dyfeisiadau personol am
21 diwrnod. 

Mae BorrowBox yn cynnig 10 eLyfr a 10 llyfr eLyfr llafar i'w lawrlwytho am ddim ar eich dyfeisiau personol am 21 diwrnod.
 
Y tro cyntaf y defnyddiwch y gwasanaeth, cewch eich annog i lawrlwytho a gosod Adobe Digital Editions​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​ os nad yw’r feddalwedd ar eich Cyfrifiadur Personol neu Gyfrifiadur Mac yn barod.
 
Mae meddalwedd Adobe Digital Editions yn cynnig ffordd hawdd a deniadol o weld a rheoli eich eLyfrau, gan gynnwys eu trosglwyddo i ddyfeisiau cludadwy.

BorrowBox


Mae eLyfrau ac eLyfrau llafar ar gael i'w defnyddio ar eich dyfais gludadwy, llechen neu ffôn gan ddefnyddio ap BorrowBox y gallwch ei lawrlwytho yn Apple App store​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu Google Play store​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

Neu gallwch lawrlwytho BorrowBox​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ yn uniongyrchol i’ch PC neu liniadur a gallwch drosglwyddo eLyfrau/eLyfrau llafar i chwaraewr MP3 neu eDdarllenydd.

Gallwch weld pa eLyfrau llafar sydd ar gael cyn mewngofnodi, ond bydd angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio eich rhif cerdyn llyfrgell a'ch PIN (os nad ydych yn gwybod eich PIN, cysylltwch â'ch llyfrgell leol​).


RBdigital

Ewch i eLyfrau ac eLyfrau llafar ar eich dyfais gludadwy gan ddefnyddio ap RBdigital. Lawrlwythwch yr ap trwy’r Apple App store, Google Play store​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu o wefan RBdigital​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ar gyfer eLyfrau bydd angen Adobe Digital Editions​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd arnoch.

​​​​​Mae RBdigital hefyd yn cynnig tua 250 cylchgrawn poblogaidd am ddim ar-lein a drwy’r ap RBdigital fel rhan o wasanaeth Cymru gyfan.​ Lawrlwythwch yr ap trwy’r​ Apple App store​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​, Google Play​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu o wefan RBdigital.​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

I ddefnyddio’r gwasanaeth cylchgrawn bydd angen i chi fewngofnodi trwy wefan RBdigital all Wales E-Zines.​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Wrth ddefnyddio ap RBdigital ar gyfer cylchgronau, mewngofnodwch eto gan ddefnyddio eich e-bost a dewis Cymru fel lleoliad. Yna, cewch fenthyg cylchgronau am ddim.

I newid rhwng eLyfrau, eLyfrau llafar ac eGylchgronau, yn syml, newidiwch o un proffil i’r llall yn ap RBdigital er mwyn cael rhwydd fynediad at y ddau.​

 

Mae Comics Plus Library Edition yn cynnig dros 16,000 comic​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd am ddim ar lein a thrwy app Comics Plus Library Edition, fel rhan o wasanaeth Cymru gyfan.

I ddefnyddio’r gwasanaeth bydd angen i chi fewngofnodi ar-lein trwy wefan Comics Plus​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  a dewis Cymru fel y lleoliad. 

Ar ôl cofrestru, gallwch ddarllen y comics ar eich dyfais eich hun. 

Lawrlwythwch app Comics Plus Library Edition app ar yr Apple App store​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  neu’r Google Play store​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

Cewch fynediad at adnoddau cyfeirio ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd eraill fel aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd. Mae eGyfeiriadau sydd ar gael yn cynnwys:

  • Encyclopaedia Britanica,
  • Archif Ddigidol The Times, a
  • Geiriaduron Rhydychen, cyfeirlyfrau Cerddoriaeth a Chelf. 


Os ydych yn defnyddio’r rhain o Lyfrgell Gyhoeddus Caerdydd, cewch fynediad uniongyrchol at yr holl wasanaethau hyn.

Os ydych yn defnyddio'r rhain trwy eich cyfrifiadur eich hun, gofynnir i chi roi eich Rhif Cerdyn Llyfrgell pan fyddwch yn clicio dolen eGyfeirio.

Dim on o un o gyfrifiaduron y Llyfrgell y gellir defnyddio'r adnoddau canlynol:

  • Ancestry.com - Library Edition 
  • European Sources Online 
  • Find My Past​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​
English