Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Llyfrgelloedd ac Archifau > Arolwg Boddhad Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2020

Arolwg Boddhad Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2020

Dweud eich dweud

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ar eich Gwasanaeth Llyfrgell leol. Rydym wedi creu dau arolwg fel y gallwch ddweud eich dweud ar eich profiad o ddefnyddio llyfrgelloedd neu hybiau. Mae ein harolwg cyntaf wedi'i chynllunio ar gyfer oedolion, ac mae ein hail arolwg wedi'i chynllunio ar gyfer plant. Llenwch yr arolwg perthnasol isod, bydd y canlyniadau'n cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a byddant yn ein helpu i wneud gwelliannau i'r gwasanaeth. 


Arolwg Boddhad Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd i Oedolion:
​​
English