Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i ymuno â llyfrgell

​​​​Gallwch nawr ymuno ar-lein â'r Llyfrgell. 
Cliciwch Ymuno â'r Llyfrgell​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, sy'n ymddangos fel opsiwn ar ein catalog​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Bydd modd trefnu cerdyn llyfrgell ffisegol maes o law.​


Gallwch ymuno â’n llyfrgelloedd yn rhad ac am ddim. Gallwch fenthyg llyfrau a defnyddio’r cyfrifiaduron am ddim, ond rydyn ni’n codi tâl am wasanaethau eraill fel menthyg CDs a DVDs. Gallwch fenthyg hyd at 15 o eitemau ar y tro o unrhyw leoliad.

 

I ymuno, ewch i un o’n llyfrgelloedd a dangos prawf adnabod. Er enghraifft: 

  • Trwydded yrru
  • Cerdyn debyd neu gredyd 
  • Biliau cyfleustodau 
  • Cerdyn neu lyfr budd-daliadau 
  • Cyfriflen banc neu gerdyn credyd
  • Pasbort 
  • Cerdyn UCM neu gerdyn myfyriwr, gan gynnwys Cerdyn Adnabod Myfyriwr Rhyngwladol (ISIC) neu Gerdyn Teithio Ieuenctid Rhyngwladol (IYTC)

 

Os ydych eisoes yn aelod o wasanaeth llyfrgell arall yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, gallwch ymuno â Llyfrgelloedd Caerdydd drwy gyflwyno eich cerdyn llyfrgell dilys presennol. 

Dan 16 

Os ydych o dan 16 oed bydd angen i’ch rhiant/gofalwr ddangos un prawf adnabod a llofnodi’r cais. 

Babanod 

Gall babanod ymuno cyn gynted ag y cânt eu geni! Darganfyddwch fwy am gynllun Dechrau Da a Baby Bookcrawl mewn unrhyw lyfrgell. Mae babanod yn dwlu ar lyfrau, ac mae mwy a mwy yn cymryd rhan yn Amser Odli. Gofynnwch i’ch llyfrgell leol am ddyddiad y sesiwn nesaf. 

Adnewyddu 

Os nad ydych wedi gorffen gyda’r eitem, gallech ei hadnewyddu os nad oes unrhyw un arall wedi’i chadw. Gallwch adnewyddu’r llyfr: 

  • ar-lein
  • drwy ymweld â’r llyfrgell, neu
  • drwy ffonio’r llyfrgell

 

Peidiwch ag anghofio y bydd angen eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN arnoch os ydych am adnewyddu ar-lein. Os ydych wedi anghofio eich PIN, cysylltwch â ni 

Dychwelyd eitemau’n hwyr 

Os byddwch yn anghofio dod â’ch eitem yn ôl ar amser, bydd yn rhaid i chi dalu dirwy fechan. Edrychwch ar y dudalen dirwyon a chostau llyfrgelloedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Does dim dirwyon ar lyfrau i blant, ond ceisiwch eu dychwelyd mor agos i'r dyddiad dychwelyd â phosibl. 

Help gyda chyfrifiaduron

Os nad ydych yn hyderus gyda chyfrifiaduron, gofynnwch i aelod o staff eich helpu i ddechrau arni. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau dydd a nos i’ch helpu i wella eich sgiliau cyfrifiadurol. Holwch eich llyfrgell leol am fanylion.

​ 


​​
​​