Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parc Cefn Onn

Gwaith i wella Parc Cefn Onn 

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu grant o £459,000 i alluogi’r cam cyntaf o welliannau. Disgwylir iddo gymryd tua pedwar mis i’w gwblhau. Mae'r gwaith yn dechrau ar ddydd Llun 4 Chwefror 2019.

Gweld Cynllun i wella Parc Cefn Onn (7MB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Darllenwch am Cynllun Gwella Parc Cefn Onn​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Lleolir y parc gwledig rhestredig gradd 2 hwn ar ochrau gogleddol Caerdydd. Mae'n cynnwys casgliad gwych o goed brodorol ac egsotig mewn dyffryn clos. Caiff ymwelwyr weld golygfeydd ysbrydoledig mewn awyrgylch hamddenol.

 

Cafodd y parc ei ddylunio tua 90 mlynedd yn ôl, i fanteisio ar y cwm mwyn â Nant Fawr yn ei ganol.

 

Mae'r nentydd, y pyllau, y coetir a'r planhigion eraill yn gwneud hon yn hafan i fywyd gwyllt. Mae ymwelwyr yn aml yn dychwelyd i fwynhau'r parc mewn tymhorau gwahanol.


Nodweddion 


 • Gardd y coetir ar ochr ddeheuol y safle
 • Mae'r Dingle yn ganol hanesyddol i'r parc a chanddo gasgliad o goed prin ac egsotig.
 • Coetir Derw a Ffawydd rhannol naturiol yw Coed Transh yr Hebog i'r gogledd o'r parcdir mwy ffurfiol ar dop mynydd Caerffili.
 • Gwaith celf yn y danffordd ym mynedfa'r parc sy'n dangos hanes y parc

 

   

Cyfleusterau

 

 • Llwybr Antur Bywyd Gwyllt i Blant
 • Mae arwyddion ar y llwybrau drwy'r parc
 • Cyfleoedd i wirfoddoli Mae Cyfeillion Parc Cefn Onn yn trefnu diwrnodau gwaith misol a digwyddiadau a gweithgareddau eraill yn y parc
 • Llwybr troed yn cysylltu â thaith Crib Caerffili
 • Cae picnic

 

   

Oriau Agor

 

7.30am - 30 munud cyn iddi fachlud

 

Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Prif fynedfa

317801/183561

Mynedfa ddeheuol i'r Dingle​ 317868/184110​
Cae picnic​ 317605/184405​
Coed Transh yr Hebog (mynediad llwybr troed o'r de-ddwyrain)​ 317718/184762​
Llwybr y grib​ 317587/185232​

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein


Parcio: Ar gael ar y safle.

 


 

​​
English