Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Lleoliadau Chwaraeon

​​

 
Mae Ardal Sglefrio Morglawdd Caerdydd dros 1,100 metr sgwâr, a hi yw parc sglefrio concrid cyntaf y ddinas.

Fe'i dyluniwyd i ail-greu'r amgylchedd stryd dinesig sy'n boblogaidd ymhlith sglefrwyr gydag ystod o ddeunyddiau gwahanol yn y parc, fel gwenithfaen, marmor a briciau.

Mae yno stepiau, rheilins a naid o'r enw'r Beijing Gap, sy'n rhoi cyfle i sglefrwyr neidio dros fwlch 1.8m.

 

Oriau Agor

7:00am - 10:00pm

 
Sut i ddod o hyd i ni

Taith Gerdded Gylchol Morglawdd Caerdydd
Bae Caerdydd
CF10 4LY

Parcio: Ddim ar gael ar y safle. Maes parcio o fewn pellter cerdded.

Offer wedi'i osod

 • Pibell-chwarter 4 troedfedd
 • Ardal wastad 4 troedfedd
 • tramwyfa
 • plannydd
 • mainc 'grinds'
 • rheilins 'grinds'

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli ar y tir hamdden.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Tir Hamdden
  Station Road
  Creigiau
  CF15 9NF

  Parcio: Ar gael ar y safle

  Offer wedi'i osod 

  Ramp bach 12 troedfedd
   

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Channel View.
   

  Sut i ddod o hyd i ni 

  Canolfan Channel View
  Jim Driscoll Way
  Grangetown
  Caerdydd
  CF11 7HB

  Parcio: Ar gael ar y safle​.

  Offer wedi'i osod 


  • Hanner pibellau 4 troedfedd
  • Ramp gwastad 4 troedfedd
  • Ramp gyda thramwyfa a rheilin 'grinds'
  • Chwarter pibell 4 troedfedd
  • rheilins 'grinds'


  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden y Dwyrain.
   

  Sut i ddod o hyd i ni 

  Canolfan Hamdden y Dwyrain
  Llanrumney Avenue
  Llanrhymni
  Caerdydd
  CF3 4DN

  Parcio: Ar gael ar y safle.

  ​Offer wedi'i osod


  • Chwarter pibell 4 troedfedd
  • Llosgfynydd 5 troedfedd
  • Bocs neidio 3 troedfedd
  • Ardal wastad 4 troedfedd
  • rheilins 'grinds'
    

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden y Tyllgoed.
   

  Sut i ddod o hyd i ni 

  Canolfan Hamdden y Tyllgoed
  oddi ar Waterhall Road
  Y Tyllgoed
  Caerdydd
  CF5 3LL

  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Equipment inst​alled

  • 2 chwarter pibell
  • bocs neidio
  • 2 ardal wastad
  • tramwyfa
  • sbeic
  • ramp bach
  • offer i ddechreuwyr
  • reid wal​
    

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden Llanisien.
   

  Sut i ddod o hyd i ni 

  Glider Field
  Ty Glas Avenue
  Llanisien
  Caerdydd
  CF14 5EB

  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Mae'r trac 4 dyn wedi'i ail-wneud o drac gro a fodolai, gyda gât i alluogi hyfforddiant gât. Gosodwyd hyn gyda 'System Gatiau Diogelwch BMX' i sicrhau na fydd beiciau'n cael eu dal wrth iddynt ollwng.

  Mae cam 15 troedfedd ar ddiwedd y darn cyntaf wrth i'r trac ddilyn trac gro mwy arferol.

  Offer wedi'i osod

  • rholwyr
  • dyblau
  • camau fyny a lawr
  • tair silff fawr y gellir eu rholio

  Dylai pob beiciwr wisgo offer diogelwch wrth ddefnyddio'r trac.
   

  Oriau Agor

  Gallwch ddefnyddio'r trac am ddim rhwng 9:00am a 10:00pm.
   

  Sut i ddod o hyd i ni 

  Crown Way
  Maendy
  CF14 3AJ

  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Offer wedi'i osod

  • Chwarter pibellau 8 troedfedd
  • Chwarter pibell 4 troedfedd
  • Ardal wastad 8 troedfedd
  • Tramwyfa 8 troedfedd
  • planwyr
  • bocs 'grinds'
  • mainc 'grinds'
  • rheilins 'grinds'

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden Pentwyn.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Canolfan Hamdden Pentwyn
  Bryn Celyn Road
  Pentwyn
  Caerdydd
  CF23 7EZ


  Parcio: Ar gael ar y safle. 

  Offer wedi'i osod

  • ramp bach
  • chwarter pibelli
  • planciau gwastad
  • tramwyfeydd
  • reid wal
  • rheilins 'grinds'


  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Mound field
  oddi ar Tŷ Nant Road
  Pentre-poeth

  CF15 8LD

   
  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Offer wedi'i osod

  • 2 chwarter pibell
  • tramwyfa
  • darn gwastad
  • rheilins 'grinds

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau gan fod y rampiau wedi'u lleol ym Mharc Sblot.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Parc Sblot
  Muirton Road
  Sblot
  CF24 2SJ


  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Offer wedi'i osod

  • darn gwastad 4/5 troedfedd
  • bocs hwyl/pyramid tramwyfa
  • Chwarter pibell wedi'i hollti 5 troedfedd gyda reid wal

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli y tu ôl i Ganolfan Addysg Gymunedol Llaneirwg.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Canolfan Addysg Gymunedol Llaneirwg
  Crickhowell Road
  Llaneirwg
  Caerdydd
  CF3 0EF​

  Parcio: Ar gael ar y safle.

  Offer wedi'i osod

  • 2 chwarter pibell
  • tramwyfa
  • 2 ddarn gwastad
  • rheilins 'grinds'
  • bocs neidio
   

  Oriau Agor

  Nid oes cyfyngiadau amser.

  Sut i ddod o hyd i ni

  Vincent Road
  Trelái
  Caerdydd


  Parcio: Ar gael ar y safle.​


   

  Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gynllunio'ch taith ar-lein.


  Cysylltu â ni

   

  ​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  © 2022 Cyngor Caerdydd