Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Lleoliadau Chwaraeon

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.​

Mae Ardal Sglefrio Morglawdd Caerdydd dros 1,100 metr sgwâr, a hi yw parc sglefrio concrid cyntaf y ddinas.

Fe'i dyluniwyd i ail-greu'r amgylchedd stryd dinesig sy'n boblogaidd ymhlith sglefrwyr gydag ystod o ddeunyddiau gwahanol yn y parc, fel gwenithfaen, marmor a briciau.

Mae yno stepiau, rheilins a naid o'r enw'r Beijing Gap, sy'n rhoi cyfle i sglefrwyr neidio dros fwlch 1.8m.

 

Oriau Agor

7:00am - 10:00pm

 
Sut i ddod o hyd i ni

Taith Gerdded Gylchol Morglawdd Caerdydd
Bae Caerdydd
CF10 4LY

Parcio: Ddim ar gael ar y safle. Maes parcio o fewn pellter cerdded.

Offer wedi'i osod

 • Pibell-chwarter 4 troedfedd
 • Ardal wastad 4 troedfedd
 • tramwyfa
 • plannydd
 • mainc 'grinds'
 • rheilins 'grinds'

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli ar y tir hamdden.

Sut i ddod o hyd i ni

Tir Hamdden
Station Road
Creigiau
CF15 9NF

Parcio: Ar gael ar y safle

Offer wedi'i osod 

Ramp bach 12 troedfedd
 

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Channel View.
 

Sut i ddod o hyd i ni 

Canolfan Channel View
Jim Driscoll Way
Grangetown
Caerdydd
CF11 7HB

Parcio: Ar gael ar y safle​.

Offer wedi'i osod 


 • Hanner pibellau 4 troedfedd
 • Ramp gwastad 4 troedfedd
 • Ramp gyda thramwyfa a rheilin 'grinds'
 • Chwarter pibell 4 troedfedd
 • rheilins 'grinds'


Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden y Dwyrain.
 

Sut i ddod o hyd i ni 

Canolfan Hamdden y Dwyrain
Llanrumney Avenue
Llanrhymni
Caerdydd
CF3 4DN

Parcio: Ar gael ar y safle.

​Offer wedi'i osod


 • Chwarter pibell 4 troedfedd
 • Llosgfynydd 5 troedfedd
 • Bocs neidio 3 troedfedd
 • Ardal wastad 4 troedfedd
 • rheilins 'grinds'
   

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden y Tyllgoed.
 

Sut i ddod o hyd i ni 

Canolfan Hamdden y Tyllgoed
oddi ar Waterhall Road
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3LL

Parcio: Ar gael ar y safle.

Equipment inst​alled

 • 2 chwarter pibell
 • bocs neidio
 • 2 ardal wastad
 • tramwyfa
 • sbeic
 • ramp bach
 • offer i ddechreuwyr
 • reid wal​
   

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden Llanisien.
 

Sut i ddod o hyd i ni 

Glider Field
Ty Glas Avenue
Llanisien
Caerdydd
CF14 5EB

Parcio: Ar gael ar y safle.

Mae'r trac 4 dyn wedi'i ail-wneud o drac gro a fodolai, gyda gât i alluogi hyfforddiant gât. Gosodwyd hyn gyda 'System Gatiau Diogelwch BMX' i sicrhau na fydd beiciau'n cael eu dal wrth iddynt ollwng.

Mae cam 15 troedfedd ar ddiwedd y darn cyntaf wrth i'r trac ddilyn trac gro mwy arferol.

Offer wedi'i osod

 • rholwyr
 • dyblau
 • camau fyny a lawr
 • tair silff fawr y gellir eu rholio

Dylai pob beiciwr wisgo offer diogelwch wrth ddefnyddio'r trac.
 

Oriau Agor

Gallwch ddefnyddio'r trac am ddim rhwng 9:00am a 10:00pm.
 

Sut i ddod o hyd i ni 

Crown Way
Maendy
CF14 3AJ

Parcio: Ar gael ar y safle.

Offer wedi'i osod

 • Chwarter pibellau 8 troedfedd
 • Chwarter pibell 4 troedfedd
 • Ardal wastad 8 troedfedd
 • Tramwyfa 8 troedfedd
 • planwyr
 • bocs 'grinds'
 • mainc 'grinds'
 • rheilins 'grinds'

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli yn y parc ger Canolfan Hamdden Pentwyn.

Sut i ddod o hyd i ni

Canolfan Hamdden Pentwyn
Bryn Celyn Road
Pentwyn
Caerdydd
CF23 7EZ


Parcio: Ar gael ar y safle. 

Offer wedi'i osod

 • ramp bach
 • chwarter pibelli
 • planciau gwastad
 • tramwyfeydd
 • reid wal
 • rheilins 'grinds'


Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser.

Sut i ddod o hyd i ni

Mound field
oddi ar Tŷ Nant Road
Pentre-poeth

CF15 8LD

 
Parcio: Ar gael ar y safle.

Offer wedi'i osod

 • 2 chwarter pibell
 • tramwyfa
 • darn gwastad
 • rheilins 'grinds

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau gan fod y rampiau wedi'u lleol ym Mharc Sblot.

Sut i ddod o hyd i ni

Parc Sblot
Muirton Road
Sblot
CF24 2SJ


Parcio: Ar gael ar y safle.

Offer wedi'i osod

 • darn gwastad 4/5 troedfedd
 • bocs hwyl/pyramid tramwyfa
 • Chwarter pibell wedi'i hollti 5 troedfedd gyda reid wal

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser gan fod y rampiau wedi'u lleoli y tu ôl i Ganolfan Addysg Gymunedol Llaneirwg.

Sut i ddod o hyd i ni

Canolfan Addysg Gymunedol Llaneirwg
Crickhowell Road
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0EF​

Parcio: Ar gael ar y safle.

Offer wedi'i osod

 • 2 chwarter pibell
 • tramwyfa
 • 2 ddarn gwastad
 • rheilins 'grinds'
 • bocs neidio
 

Oriau Agor

Nid oes cyfyngiadau amser.

Sut i ddod o hyd i ni

Vincent Road
Trelái
Caerdydd


Parcio: Ar gael ar y safle.​Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gynllunio'ch taith ar-lein.


​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​