Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Plant

​​​Ydych chi'n poeni am blentyn?

Beth i'w wneud os ydych yn poeni am blentyn.

Gwasanaethau Gofal Plant

Dysgwch am ein gwasanaethau i gynorthwyo plant a theuluoedd.

Anabledd Plant

Sut rydym yn helpu teuluoedd â phlant anabl i gynorthwyo a’u hiechyd, eu haddysg a’u lles.​

Maethu​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gwybodaeth am ddod yn ofalwr maeth a rhoi bywyd teuluol sefydlog i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd.

Mabwysiadu

Yr asiantaethau sy’n rhaid i chi gysylltu â nhw i gael gwybodaeth am fabwysiadu plentyn yng Nghaerdydd.

Gofalwyr Ifanc

Cymorth i blant a phobl ifanc dan 18 oed sy’n gofalu am rywun arall.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyngor a gwybodaeth am ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr

Bwrdd Lleol Diogelu Plant​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i sicrhau diogelwch plant yng Nghaerdydd.

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd

Sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc a theuluoedd i leihau troseddau ieuenctid ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni plant ag anghenion addysgol arbennig.

Cynllun Cyfeillion - Friends 4 U​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cynnig cyfeillgarwch a chymorth i bobl ifanc rhwng 7 a 18 oed sy'n ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd.

Taliadau Uniongyrchol

Mwy o reolaeth dros y cymorth a gewch drwy dalu am eich gwasanaethau gofal yn uniongyrchol.

Llety â Chymorth

Dysgwch sut y gallwch chi roi cymorth i berson ifanc sy’n gadael gofal maeth neu’n wynebu digartrefedd.​

Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Gweler y chwe nod ar gyfer ein Cynllun Pobl Ifanc ar Ddiogelu.

 
​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd