Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles > Plant > Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd

Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid Caerdydd

Mae Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid Caerdydd yn bartneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau er mwyn cynnig gwasanaeth ymyrryd a chefnogaeth i bobl ifanc a’u teuluoedd. Nod y bartneriaeth yw atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu ac ail-droseddu gan bobl ifanc 10-17 oed. Mae hefyd yn cynnig cymorth i ddioddefwyr troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
Canolfan John Kane
213a North Road
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3GH

029 2233 0355
 
English