Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Mynd allan ac o gwmpas

​Mae amrywiaeth o ddewisiadau i’ch helpu i fynd allan yng Nghaerdydd fel y gallwch ymweld â gwahanol rannau o'r ddinas a gwneud y gorau o'r gweithgareddau sydd ar gael. 

Trafnidiaeth  

Mae Traveline Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  yn cynnig gwybodaeth lawn am drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer mynd o gwmpas Caerdydd, gan gynnwys bysiau a threnau. Mae gwefan Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cynnig gwybodaeth bellach ynglŷn â llwybrau bysus lleol.
 
Mae gan fysus, trenau a hyd yn oed nifer o dacsis yng Nghaerdydd fynediad isel a chyfleusterau wedi eu llunio i alluogi defnyddwyr cadeiriau olwyn i fynd arnynt yn haws.
 
Dylech ffonio’r orsaf drenau neu’r maes awyr os oes angen cymorth personol arnoch.
 
Ewch i cadw Caerdydd i Symud​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am wybodaeth ddefnyddiol am y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael o gwmpas Caerdydd.
 

Cerdded a beicio

Mae gan y rhwydwaith cerdded a beicio yng Nghaerdydd lawer o lwybrau, ac mae’n cael ei wella’n barhaol. Gallwch gynllunio eich teithiau cerdded a beicio gyda’r map cerdded a beicio (PDF 6.42MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am ddim. Gallwch hefyd ei nôl o leoliadau ar draws y ddinas, fel Llyfrgelloedd a canolfannau dysgu cymunedol.  

​​
​​
English