Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Byw bywyd iachach

​Gall peidio â byw bywyd iach gael effaith sylweddol ar eich lles corfforol a meddyliol.

 

Gall deiet da wedi'i gyfuno â gweithgarwch corfforol rheolaidd a defnyddio llai ar dybaco ac alcohol eich helpu i fyw bywyd iach a rhoi hwb i'ch lles meddyliol ac emosiynol.

 

Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd gwyrddaf yn y DU diolch i’w pharciau a mannau gwyrddion niferus, sy’n cwmpasu tua 10% o'r ddinas. Mae’r ddinas hefyd yn enwog am ei chanolfannau a chyfleusterau chwaraeon penigamp.

 

Mae ein parciau lleol, canolfannau hamdden ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ a yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chyfleusterau i bawb o bob oedran i’ch helpu i ddod yn actif. 

 

Yma mae modd cael gwybodaeth, cyngor a chymorth mewn cysylltiad ag ysmygu, alcohol a sylweddau eraill.

 

Os oes angen help a chyngor arnoch i wella eich ffordd o fyw ewch i wefan Galw Iechyd Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  i gael gwybodaeth, cyngor ac awgrymiadau. Gallwch hefyd drefnu apwyntiad gyda’ch Meddyg Teulu.

 

Gwybodaeth am wasanaethau a chymorth sydd ar gael yn lleol i’ch helpu i ​​fyw bywyd iachach​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


© 2022 Cyngor Caerdydd