Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Darparwyr Gofal Cymeradwy

Rydym yn diweddaru’r rhestr o ddarparwyr cymeradwy ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch ebost ascsdt@caerdydd.gov.uk​.

​​ Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gofal cymdeithasol yn y sector annibynnol.  Y nod yw rhoi mynediad i wasanaethau sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi annibyniaeth pobl. 

Mae’r rhestr Darparwyr Gofal Cymeradwy yn rhoi gwybodaeth am ddarparwyr gofal cymdeithasol sydd wedi’u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru ac sydd wedi’u cymeradwyo neu eu hachredu i roi gwasanaethau gofal ar ran Cyngor Caerdydd. 

Gweler y rhestr ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref Achrededig a Chartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio Cymeradwy.  Gofal Cartref Achrededig

Mae pob asiantaeth gofal cartref sydd wedi’i achredu gan Gyngor Caerdydd yn gofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Cartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio Cymeradwy

Mae pob Cartref Gofal Preswyl a Nyrsio wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

© 2022 Cyngor Caerdydd