Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol

​Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer rhai grwpiau o weithwyr gofal cymdeithasol. Mae wedi ymrwymo i wella'r amodau a'r rhagolygon gyrfa ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol.

Gallwch wneud cais am daliad trethadwy o £1498 os ydych yn weithiwr gofal cymdeithasol a bod y canlynol yn berthnasol i chi:
  • Roeddech yn gweithio mewn rôl gymwys ar 31 Mawrth 2022.
  • Dechreuoch weithio mewn rôl gymwys rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Mehefin 2022.

Gallwch weld a ydych yn gymwys​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru.

Ystyrir mai enillion yw’r taliad hwn ac felly bydd treth, cyfraniadau yswiriant gwladol ac ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr yn berthnasol, lle bo hynny’n briodol. Bydd hefyd yn cael ei gynnwys mewn cyfrifiadau budd-daliadau.

Os ydych yn gymwys, bydd angen i chi lenwi a dychwelyd ffurflen gais i talychwanegolgweithwyrGC@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.

Dim ond un taliad a gewch (hyd yn oed os oes gennych fwy nag un swydd). Rhaid i chi beidio â hawlio mwy nag unwaith gan y gellir ystyried hyn yn dwyll.


Ffurflen gais gweithwyr (25kb DOC)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen cyflogwyr (13kb XLS)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen adennill 'argostau' cyflogwyr (13kb XLS)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â ni.
 

​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd