Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Mae cerdyn argyfwng Gofalwyr yn dangos bod rhywun yn dibynnu arnoch na all ymdopi heb help.

Os cewch ddamwain neu salwch sydyn neu os na fyddwch yn gallu dychwelyd gartref a gwneud eich trefniadau eich hun am unrhyw reswm arall , bydd gwasanaethau argyfwng ac iechyd yn hysbysu eich cysylltiadau argyfwng.

 
Os na all neb gymryd eich lle, bydd gwasanaethau gofal cymdeithasol ac argyfwng yn trefnu i rywun ofalu am y person sydd mewn perygl.
 

Sut mae gwneud cais am gerdyn argyfwng gofalwyr?


 
I fod yn gymwys am gerdyn argyfwng gofalwyr, rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn neu fod yn ofalwr i oedolyn arall sy'n byw yng Nghaerdydd.

 
I gael eich cerdyn argyfwng gofalwyr, llenwch y ffurflen gofrestru (PDF 90.6 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd gan roi manylion cyswllt, gwybodaeth am y person rydych yn gofalu amdano a hyd at dri pherson a all gymryd eich lle mewn argyfwng.

 
I ofyn am gopi o'r ffurflen gofrestru gael ei hanfon atoch, cysylltwch â ni.