Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Deddf Galluedd Meddyliol 2005

Nid yw rhai pobl sy’n byw mewn ysbytai a chartrefi gofal yn gallu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain, gan gynnwys dewisiadau am eu gofal neu driniaeth.

 

Gall demensia, niwed i’r ymennydd, salwch corfforol neu feddyliol difrifol, neu gamddefnyddio sylweddau achosi'r diffyg galluedd meddyliol hwn.

 

Mae angen mwy o ofal nag eraill ar y bobl hyn i’w hamddiffyn rhag niwed.


Mae ysbytai a chartrefi gofal bob amser yn ceisio osgoi amddifadu person o'i ryddid. Ond, weithiau mae cyfyngu ar eu rhyddid o fudd iddynt.


Mae gennym gyfrifoldeb i amddiffyn a chynorthwyo'r unigolion hynny, a'u teuluoedd a'u gofalwyr. Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddyn rhoi’r pwyslais ar gynorthwyo unigolion a’u galluogi i wneud eu penderfyniadau eu hunain.


Gallwch ddysgu am y Ddeddf yn y dogfennau Deddf Gallu Meddyliol Cod Ymarfer​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydda Diogelu rhag colli rhyddid (PDF 470 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

© 2022 Cyngor Caerdydd