Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau > Tystysgrifau Geni, Priodas a Marwolaeth

Cael copïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth

Mae tair ffordd y gallwch wneud cais am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth a ddigwyddodd yng Nghaerdydd ers 1837 (pan ddechreuwyd cadw cofnodion swyddogol). Mae cofnodion Partneriaethau Sifil ar gael o 2005.

 

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch ar gyfer pob math o gais:

 

  • Pa fath o dystysgrif yr hoffech ei chael: geni, priodas, marwolaeth
  • yr enw neu’r enwau y mae’r dystysgrif yn ymwneud ag ef
  • dyddiad y digwyddiad
  • lleoliad y digwyddiad
  • enwau’r rhieni ar gyfer tystysgrif geni
  • unrhyw wybodaeth berthnasol arall a allai fod o gymorth i ni i ddod o hyd i’r cofnod

 

Gwneud cais trwy’r post  

Argraffwch a chwblhewch y ffurflen sydd ei hangen arnoch.

 

 

Dychwelwch y ffurflen i’rSwyddfa Gofrestru.

 

Cost y tystysgrifau yw £10 yr un, a bydd rhaid i chi gynnwys siec neu archeb bost sy’n daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’ gyda’ch cais.

 

Nid ydym yn derbyn taliadau arian parod.

 

Gwneud cais dros y ffôn

Os ydych yn gwneud cais am ffurflen dros y ffôn, bydd angen i chi dalu gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, felly sicrhewch fod eich manylion wrth law pan fyddwch yn ffonio.

 

Cost y tystysgrifau yw £10 yr un a gallwn eu hanfon atoch drwy’r post.

 

Gwneud cais wyneb yn wyneb

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad. Cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru

 

Dewis Un

 

Gwnewch gais mewn person cyn 11am a bydd y dystysgrif ar gael i’w chasglu ar ôl 2pm. Os byddwch yn gwneud cais ar ôl 11am bydd y dystysgrif yn barod i’w chasglu'r bore nesaf ar ôl 10am. Y ffi ar gyfer y gwasanaeth hwn yw £20.

 

Dewis Dau

 

Gwnewch gais eich hun a dewiswch y gwasanaeth ‘un awr’. Codir £30 am y gwasanaeth hwn. Rhaid gwneud cais cyn 3pm ar dydd Llun i dydd Gwener.

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â ni.

 

 

 

​​
English