Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Cynllun Datblygu Lleol > Gwybodaeth am Gyflwyno CDLl Caerdydd

Gwybodaeth am Gyflwyno CDLl Caerdydd

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor Llawn ar 26 Mehefin 2014 yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd a chyflwynwyd dogfennau ategol i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio eu harchwilio, yn unol â rheoliadau'r CDLl a’r amserlen Cyflawni y cytunwyd arni.

 
Mae’r dogfennau’n cynnwys y CDLl ar Adnau, Adroddiad yr Arfarniad ar Gynaliadwyedd (gan gynnwys Adroddiad Amgylcheddol), y Cynllun Cynnwys Cymunedau, Adroddiad Ymgynghori, copïau o unrhyw sylwadau a gyflwynwyd a dogfennau ategol eraill.
 
Gallwch ddarllen copïau o’r dogfennau cyflwyno neu eu lawrlwytho o Lyfrgell Dogfennau Craidd Swyddfa'r Rhaglen.  Y dogfennau â seren wrthynt yw’r dogfennau cyflwyno.
 

 


 
 
 
 
English