Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Cynllun Datblygu Lleol > Cynllun Datblygu Lleol 2010 a Dynnwyd yn Ôl

Y Cynllun Datblygu Lleol a Dynnwyd yn Ôl a Dogfennau Archwilio 2010

CDLl a dynnwyd yn ôl - Dim Statws

 
Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 – 2021 – Rhoddwyd CDLl Caerdydd ar adnau yn Ebrill 2009. Ar 30 Tachwedd 2009, yn dilyn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, cyflwynwyd y cynllun i Lywodraeth Cymru i'w archwilio.

 

Fodd bynnag, yng ngoleuni'r amheuon sylweddol a fynegwyd yn y Cyfarfod Archwiliadol gan yr Arolygwyr a benodwyd i gyflawni'r archwiliad a'u hargymhelliad y dylid tynnu'r Cynllun Datblygu Lleol yn ôl o’r archwiliad, yn briodol tynnodd y Cyngor yr CDLl yn ôl ar 12 Ebrill 2010. Ni fydd y CDLl a dynnwyd yn ôl yn cael ei ystyried wrth benderfynu ceisiadau cynllunio.

 

Dogfennau Archwilio


EXAM001  Llythyr y Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad at yr holl gynrychiolwyr (Rhagfyr 09) (PDF 25.3 KBDolen yn agor mewn ffenestr newydd )

 

EXAM002  Nodiadau Cyfarwyddyd ac Agenda’r Cyfarfod cyn y Gwrandawiad (PDF 43.2 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM003  Llythyr Parthed Hysbysur Cyfarfod Archwiliol a Gohirior Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad (PDF 18.5 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM004  Nodyn or Cyfarfod Archwiliol i'r Cyngor 27.1.10 (PDF 107 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Llythyr i'r Cyngor parthed y Nodyn o’r Cyfarfod Archwiliol 27.1.10 (PDF 107 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


EXAM005 – Gohebiaeth â’r Cyngor parthed dyddiad y Cyfarfod Archwiliol:

Llythyr dyddiedig 4.2.10 at Mr Hannaby parthed dyddiadau’r Cyfarfod (PDF 46.3 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llythyr dyddiedig 4.2.10 at y Cynghorydd Berman parthed dyddiad y Cyfarfod Archwiliol (PDF 46 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


EXAM006  Sylwadau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar gais i gynyddu lefelau Dyraniad Cyflogaeth Pengam (Mai 2008) (PDF 702 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

EXAM007  Llythyr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i’r Cyngor ar yr Ymgynghoriad ar y Newidiadau â Ffocws yn cynnwys sylwadau ar yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd gan Atkins (Ionawr 2010) (PDF 68.4 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM008  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Cyflogaeth) 19.2.10 (PDF 29.7 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM009  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Perygl Llifogydd) 19.2.10 (PDF 15.2 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM010  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Gwastraff) 19.2.10 (PDF 15 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM011  Agenda’r Cyfarfod Archwiliol a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2010 (diwygiwyd) (PDF 31.6 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM012  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Trafnidiaeth) 22.2.10 (PDF 63.4 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM013  Cyngor Caerdydd Nodyn i'r Archwilwyr 24.2.10 (PDF 222 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM014  Nodyn yn Sgîl y Cyfarfod Archwilio (PDF 344 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM015  Nodyn yr Archwilwyr i'r Cyngor (Materion Eraill) 19.3.10 (PDF 34.8 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM016  Cyngor Caerdydd – Llythyr Cais i Dynnu’r CDLl yn ôl 26.3.10 (PDF 465 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM017  Nodyn yr Archwilwyr i LlCC yn argymell tynnu’r CDLl yn ôl 26.3.10 (PDF 304 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM018  Llythyr gan LlCC at yr Arolygydd parthed tynnu’r CDLl yn ôl 7.4.10 (PDF 128 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM019  Llythyr i'r Cyngor yn cadarnhau tynnur CDLl yn ôl 8.4.10 (PDF 13.6 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM020 Llythyr y Cyngor i LlCC yn cadarnhau tynnu’r CDLl yn ôl 12.4.10 (PDF 492 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Swyddog Rhaglenni
Ystafell 224, Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW  

 

Ffôn: (029) 2078 8597

 

Cystlltwch â'r Swyddog Rhaglen

      

 

English