Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Uwchlwythwch Dystiolaeth

Os gofynnwyd i chi ddarparu tystiolaeth i gefnogi eich hawliad newydd neu newid mewn amgylchiadau, gallwch ei huwchlwytho neu eich cais ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen isod. 

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i uwchlwytho eich cais wedi’i gwblhau ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn.

I lanlwytho eich tystiolaeth neu'ch cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn bydd angen y canlynol arnoch:
  • ​Eich enw
  • Cyfeiriad
  • Rhif yswiriant gwladol 
  • Dyddiad geni

Nid oes angen i chi wybod rhif eich hawliad felly peidiwch â phoeni os nad oes gennych un eto. ​


Os na allwch uwchlwytho’ch tystiolaeth e-bostiwch: budddaliadau@caerdydd.gov.uk 

Gallwch hefyd gyflwyno tystiolaeth yn eich Hyb lleol neu drwy ei phostio drwy Rhadbost i: Rhadbost budd-dal tai Cyngor Caerdydd. 
O ystyried cyngor y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwasanaethau. Mae pedwar hyb allweddol bellach yn cynnig gwasanaethau a chymorth hanfodol i breswylwyr. Darllenwch y wybodaeth am wasanaethau sy’n cael eu cynnig yn ein hybiau.

​​