Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Grantiau a budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

 

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’r gronfa hon yn disodli Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng. 

Grantiau cydraddoldeb

Mae’r cynllun Grantiau Datblygu Cydraddoldeb yn gynllun bach sy’n cynnig cymorth (hyd at £500) i brojectau cydraddoldeb bach.
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 029 2087 2536

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd