Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Mae Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar gael i bobl ar incymau isel y mae’n rhaid iddynt dalu’r Dreth Gyngor am y cartref y maent yn byw ynddo.


Ydw i’n gymwys?

Dysgwch a oes gennych hawl i gael Gostyngiad y Dreth Gyngor a chael amcangyfrif o faint y gallech ei hawlio.

Gwnewch gais am Ostyngiad y Dreth Cyngor

Ceisiwch ar-lein am Ostyngiad y Dreth Gyngor.

Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei gyfrifo

Dysgwch sut y caiff Gostyngiadau’r Dreth Gyngor eu cyfrifo.


Gwiriwch fanylion eich cais neu adroddwch am newid

Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.

Sut i apelio yn erbyn penderfyniad

Beth i’w wneud os anghytunwch â phenderfyniad ar Ostyngiad y Dreth Gyngor.

Uwchlwythwch Dystiolaeth

Uwchlwythwch dystiolaeth i gefnogi eich cais newydd, eich newid mewn amgylchiadau neu eich cais am daliadau tai yn ôl disgresiwn.

​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd