Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hygyrchedd

​Datganiad Hygyrchedd 23 Medi 2020

 
Rydym yn lansio fersiwn newydd o'n gwefan y mis hwn. Ein nod yw cyflwyno gwefan sydd mor agos â phosibl at gydymffurfio'n llawn â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 AA​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae fersiwn gyfredol y wefan yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.
Gweld sgôr hygyrchedd gyfredol Cyngor Caerdydd yn ôl Mynegai SilkTide SOCITM o wefannau'r Sector Cyhoeddus Hygyrch​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae ein Datganiad Hygyrchedd llawn yn cael ei baratoi a'i gyfieithu ar gyfer ein wefan newydd.

Diolch am eich amynedd. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â hygyrchedd@caerdydd.gov.uk​​​

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, rydym yn darparu cyfleuster sgwrsio dros y we er mwyn i chi siarad â ni ar-lein. Gallwch gysylltu â chyfieithydd IAP​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ hefyd drwy eich ffôn fideo, cyfrifiadur neu ffôn clyfar i gysylltu â ni. 


Rydym yn cynnig gwasanaeth Minicom i’r rhai sy’n defnyddio Minicom neu ffôn testun. Gweld ffyrdd eraill o gysylltu â ni.  

Beth rydyn ni’n ei wneudCymraeg Clir
Rydym yn ceisio ysgrifennu Cymraeg clir ac osgoi defnyddio jargon lle y bo’n bosibl. Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.


Strwythur Penawdau
Mae’r wefan yn defnyddio strwythur penawdau syml a ddylai ei wneud yn haws i’w chwilio, yn enwedig i bobl sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn.

 
Safonau rhyngrwyd
Rydym yn gwneud ein gorau glas i gydymffurfio â safonau codau (e.e CSS a HTML) a chanllawiau W3C WAI ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.Neidio i’r cynnwys
Rydym wedi cynnwys dolen ‘neidio i’r cynnwys’ ar frig pob tudalen sy’n osgoi’r ddewislen llywio ac sy’n symud yn uniongyrchol i’r cynnwys i’r rhai sy’n defnyddio technoleg darllen sgrîn.

 


Yr hyn rydym ni’n ei wneud


Dolenni


I hysbysu defnyddwyr am dechnoleg darllen sgrîn, rydym wrthi’n ychwanegu eicon at ein holl ddolenni at dddogfennau sy’n agor mewn ffenestr newydd neu’r arwain at wefannau eraill. Mae gan yr eicon gynnwys cudd y gall darllenwr sgrîn gael ato hefyd, i roi gwybod i’r defnyddiwr fod y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd, ac a yw’n mynd i wefan arall. 


Ffurflenni

Ni all pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrîn  ddefnyddio’r ffurflenni ar y wefan hon yn llawn. Rydym wrthi’n gweithio gyda’r Ganolfan Hygyrchedd Digidol i ddatrys hyn.

Cynllun Datblygu Lleol

Oherwydd natur Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd a cham presennol y broses cyflwyno sylwadau, nid yw’n bosibl i ni wneud yr adran hon o’r wefan mor hygyrch â phosibl ar hyn o bryd.  Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa, a gweithio i wella hygyrchedd unwaith y gallwn wneud hynny.


Dogfennau


Ein nod yw sicrhau bod ein dogfennau mor hygyrch â phosibl. Nid yw hyn bob amser yn bosibl dan rai amgylchiadau. Os oes angen dogfen arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni, a gwnawn ein gorau i fodloni’ch gofynion.Beth allwch chi newid?


Maint y Testun

Os yw maint gwreiddiol y ffont yn rhy fach neu’n rhy fawr ar eich cyfer, gellwch ei newid trwy ddefnyddio’r newidydd maint ffont o fewn eich porwr.
 
I newid maint y tesun gan ddefnyddio eich porwr:
 • Wrth ddefnyddio Internet Explorer Windows (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch y ddewislen View – Text Size.
 • Os ydych yn defnyddio Firefox neu borwr gwe arall gan Mozilla, defnyddiwch y ddewislen View – Text Size;
 • Wrth ddefnyddio Safari, defnyddiwch yr opsiwn View - Make Text Bigger;
 • Yn Opera, defnyddiwch View - Style - User Mode;
 • Ac ar gyfer Internet Explorer Macintosh, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch y ddewislen View – Text Zoom;
   

Os ydych yn defnyddio llygoden ag olwyn arni, efallai y byddwch yn gallu newid maint y testun trwy bwyso'r fysell Control neu Command a throi'r olwyn ar eich llygoden. O fewn rhai porwyr gellwch newid maint y testun trwy ddefnyddio’r bysellau Control neu Command a phwyso + neu –.
 
Gallwch hefyd nodi steil  a lliw'r ffont a lliwiau’r tu blaen a chefndirol. Mae’r dull o wneud hyn yn amrywio o borwr i borwr.


 • Wrth ddefnyddio Internet Explorer Windows (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch y ddewislen Tools – Internet Options.
 • Os ydych yn defnyddio Firefox neu borwr gwe arall gan Mozilla, defnyddiwch y ddewislen Tools – Options;
 • Wrth ddefnyddio Safari, defnyddiwch yr opsiwn View - Make Text Bigger;
 • Yn Opera, defnyddiwch y ddewislen View - Zoom;
 • Ac ar gyfer Internet Explorer Macintosh, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch y ddewislen View – Text Zoom;

Meddalwedd Adnabod Llais Dragon


Gall Meddalwedd Adnabod Llais Naturiol Dragon gysylltu’r 200 elfen gyntaf ar dudalen. Fodd bynnag, mae wedi’i rhagosod i’r 50 elfen gyntaf yn unig. Os ydych yn cael anhawster mynd i dudalennau sydd â mwy na 50 o ddolenni, gallwch ddefnyddio’r gorchmynion llafar canlynol:

"Move down one line” – ar ôl hynny byddwch yn ceisio dweud y gorchymyn ‘Link’ unwaith eto. Ailadroddwch hyn nes bod mwy o ddolenni wedi’u tagio.
“Page down” - ar ôl hynny byddwch yn ceisio dweud y gorchymyn ‘Link’.

“Press tab” – mae hyn yn ddull arall o ganolbwyntio ar ddolenni ar dudalen, yn debyg i ddefnyddwyr sy’n defnyddio bysellfwrdd yn unig.

Gellir tagio elfennau hefyd drwy ddweud y gorchymyn “Image” a “Button”, yn dibynnu ar ba elfen sy’n bresennol.

 

 

Dogfennau 


Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau sydd ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan ar ffurf PDF. I weld dogfen PDF, bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd. I gael gwybodaeth am fynediad i ffeiliau PDF os oes gennych anabledd, ewch i dudalen mynediad Adobe Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd.​​


Er mwyn gweld dogfennau Microsoft Office, bydd angen i chi gael darllenydd Office wedi’i osod ar eich dyfais.

Gallwch lawrlwytho’r darllenwyr o Microsoft.


Cynnwys Amlgyfrwng 


Mae fideos ar ein gwefan yn rhai sydd o wefan Youtube. Oherwydd hyn, efallai na fydd rhai nodweddion hygyrchedd ar gael. Mae hyn y tu hwnt i reolaeth y Cyngor. Ewch i Dudalennau Cymorth Youtube​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am wybodaeth ar weld fideos gyda darllenwr sgrîn.

 

Cynnwys wedi’i fewnosod 


Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill. Efallai na fydd mod i chi weld rhywfaint o gynnwys yn uniongyrchol gan ddefnyddio bysellfwrdd neu dechnoleg darllen sgrîn. Os ydych yn cael problem â hyn, mae croeso i chi gysylltu â mi er mwyn i ni allu eich cynorthwyo lle y bo’n bosibl i ddatrys y broblem.

 ​​​​​​​​​