Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cysylltu â’r Cyngor

​​​Nod gwefan Cyngor Dinas Caerdydd yw ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i wybodaeth a chwblhau tasgau ar-lein.  

Rydyn ni wedi gwneud cynllun y safle’n fwy rhesymegol ac yn defnyddio iaith glir i wneud y wybodaeth yn haws ei darllen. 

Mae’r dylunio yn lân ac yn eglur er mwyn eich helpu i fynd yn syth at y wybodaeth sydd arnoch chi ei hangen.

Rhannwch eich barn

 
Edrychwch ar y wefan a rhowch adborth gan ddefnyddio’r  ffurflen gyswllt. 
 
Os hoffech helpu ni i brofi’r wefan wrth i ni ei datblygu ymhellach, nodwch hynny yn eich adborth.
Cofiwch ddarparu cyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu â chi.

© 2022 Cyngor Caerdydd