Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Holi Caerdydd 2019Holi Caerdydd 2019Gwasanaethau'r cyngor
Holi Caerdydd yw’r arolwg blynyddol a wneir gan Gyngor Caerdydd. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ac ymwelwyr â’r ddinas, i rannu eu profiad gyda gwasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a’r meysydd y gellid eu gwella.
18/09/201924/11/2019
Holi Caerdydd Trafnidiaeth 2019Holi Caerdydd Trafnidiaeth 2019 Traffig a thrafnidiaeth
Holi Caerdydd Trafnidiaeth 2019
25/09/201901/11/2019
Adfywio Cymdogaethau Caerdydd Gwelliannau ArfaethedigAdfywio Cymdogaethau Caerdydd Gwelliannau ArfaethedigDatblygu Cymunedol
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig gwneud gwelliannau i ben y ffyrdd yn May Street, Flora Street a Minny Street. Rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu cynnig dylunio cychwynnol i’w rannu gyda’r gymuned leol, er mwyn iddynt gael y cyfle i roi sylwadau cyn i’r cynllun gael ei ddylunio a’i gyflawni. Yn benodol, hoffem glywed oddi wrth y sawl a gaiff eu heffeithio’n uniongyrchol gan y gwelliannau a gynllunnir.
07/11/201915/11/2019
Arolwg Parc HaileyArolwg Parc Hailey Parciau, Hamdden a Diwylliant
Hoffai’r tîm rheoli ag Adran Parciau Cyngor Caerdydd wybod eich barn ar Barc Hailey
22/10/201919/11/2019
Arolwg Parc FictoriaArolwg Parc FictoriaParciau, Hamdden a Diwylliant
Hoffai’r tîm rheoli ag Adran Parciau Cyngor Caerdydd wybod eich barn ar Parc Fictoria
22/10/201919/11/2019
Arolwg Parc y Mynydd BychanArolwg Parc y Mynydd Bychan Parciau, Hamdden a Diwylliant
Hoffai’r tîm rheoli ag Adran Parciau Cyngor Caerdydd wybod eich barn ar Parc y Mynydd Bychan
22/10/201919/11/2019
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

English