Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Holi Caerdydd 2020Holi Caerdydd 2020Gwasanaethau'r cyngor
Mae Holi Caerdydd yn arolwg blynyddol a gynhelir gan Gyngor Caerdydd.  Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a’r rhai sy’n ymweld â’r ddinas i rannu eu profiadau o wasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a lle y gellid gwella pethau.
12/10/202022/11/2020
Caerdydd Un BlanedCaerdydd Un BlanedGwastraff, Ailgylchu a'r Amgylchedd
Rydym wedi datblygu’r strategaeth Caerdydd Un Blaned i amlinellu'r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud, a sut y byddwn yn gweithio gyda phartneriaid, rhanddeiliaid ac aelodau eraill o'r cyhoedd i wneud Caerdydd yn fwy cynaliadwy ac i ddod yn ddinas carbon niwtral erbyn 2030.
15/10/202013/12/2020
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​