Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Rhaglen gwella trafnidiaeth Stryd y CastellRhaglen gwella trafnidiaeth Stryd y CastellTraffig a thrafnidiaeth
Mae’r ffurflen adborth hon er mwyn i chi roi eich adborth ar y ddau opsiwn ar gyfer y rhaglen gwella trafnidiaeth ar gyfer Stryd y Castell.
15/03/202110/05/2021
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar opsiynau arfaethedig ar gyfer Beic˜ordd 4.2 a fydd yn cysylltu Rhodfa'r Gorllewin â phentref Llandaf. Beicffordd 4.2Traffig a thrafnidiaeth
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar opsiynau arfaethedig ar gyfer Beic˜ordd 4.2 a fydd yn cysylltu Rhodfa'r Gorllewin â phentref
Llandaf.
23/03/202102/04/2021
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​