Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Cyllideb Cyngor CaerdyddCyllideb Cyngor CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Rydym eisiau clywed eich barn ar ein cynigion.
20/12/201931/01/2020
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynnig i Ailddatgan Plasnewydd yn Ardal Trwyddedu YchwanegolYmgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynnig i Ailddatgan Plasnewydd yn Ardal Trwyddedu YchwanegolTai
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig ail-ddatgan Plasnewydd yn ardal Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth (TA) am 5 mlynedd arall ar ôl i’r Cynllun presennol ddod i ben.  Felly, rydym yn gwahodd sylwadau ar y cynnig hwn gan denantiaid, preswylwyr, landlordiaid, asiantau, busnesau lleol a phartïon â diddordeb.  Gallwch ddod o hyd i ddolenni i’r arolygon ar dudalen 2 y ddogfen ymgynghori cyhoeddus.
16/12/201914/02/2020
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

English