Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Cyllideb 2021/22Rydym eisiau clywed eich barn ar ein blaenoriaethau ar gyfer 2021/22​.Gwasanaethau'r cyngor
Bob mis Chwefror, mae’r Cyngor yn pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod sy’n nodi faint o arian y gallwn ni ei wario ar bob un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.
13/01/202110/02/2021
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021
Rhowch eich barn i ni ar waredu caeau chwaraeCaeau Chwarae Neuadd LlanrhymniParciau, Hamdden a Diwylliant
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys rhan o gaeau chwarae gerllaw Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd, y mae'r Cyngor o'r farn nad oes ei angen bellach.
06/01/202119/02/2021
Adolygiad o'r cynllun datblygu lleolRhowch eich barn i ni ar Adolygiad o'r cynllun datblygu lleolDatblygu Cymunedol
Y cam cyntaf yn y broses adolygu ydy cyhoeddi’r Adroddiad Adolygu Drafft a’r Cytundeb Cyflawni Drafft a gaiff gyfnod ymgynghori yn cychwyn dydd Iau 7 Ionawr 2021 tan ddydd Iau 4 Chwefror 2021.
07/01/202104/02/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​