Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
CAERDYDD GLYFAR: MAP FFORDD DINAS GLYFAR CAERDYDDCAERDYDD GLYFAR: MAP FFORDD DINAS GLYFAR CAERDYDD Gwasanaethau'r cyngor
Mae ‘Map Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd’ yn gosod ein dyheadau ger bron ar gyfer y dyfodol er mwyn gwneud Caerdydd yn ddinas glyfar. Bydd ‘ffordd o weithredu fwy clyfar’ yn ein galluogi i symud rhwystrau, torri seilos a chreu amgylchedd cynhwysol lle mae’r cyfle gan bawb i gyflawni eu potensial. Bydd dulliau gweithredu newydd, clyfar yn helpu i wneud y ddinas yn fwy gwydn i wrthsefyll heriau’r dyfodol.
05/03/202027/03/2020
Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ar eich Gwasanaeth Llyfrgell leolArolwg Boddhad Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2020Hybiau, Llyfrgelloedd a mannau cymunedol
Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ar eich Gwasanaeth Llyfrgell leol
17/03/202030/03/2020
Gwasanaethau Cymorth Sesiynol a Chartref Cyngor CaerdyddGwasanaethau Cymorth Sesiynol a Chartref Cyngor CaerdyddGwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Ry’n ni eisiau clywed eich barn ac am eich profiadau o Ofal Cartref
24/01/202028/02/2020
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

English