Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Canolfan Ymchwil Caerdydd

Canolfan Ymchwil Caerdydd

Mae Canolfan Ymchwilio Caerdydd (CRC)  yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau ymchwil, gwybodaeth ac ymgynghori cadarn ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd a’i sefydliadau partner. 

Mae’n gwasanaethau’n cynnwys: 

  • ​Dadansoddi a dehongli amrywiaeth eang o ddata demograffig ac economaidd-gymdeithasol gan gynnwys y Cyfrifiad a’r holl ffynonellau eraill o'r amgylchedd data ehangach er mwyn darparu sail tystiolaeth ar gyfer gweithredu polisïau a newid; 
  • Casglu, dadansoddi a dehongli prif ddata arolygon;  
  • Astudiaethau arbenigol ar amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys ffynonellau data cymdeithasol, economaidd a demograffig ar gyfer gweithredu polisïau a newid;
  • Projectau ymchwil ac ymgynghori meintiol ac ansoddol; 
  • Rheoli Panel Dinasyddion Caerdydd​
  • Cyfleusterau Grŵp Ffocws; 
  • Cyngor a chefnogaeth ar bob agwedd ar ymchwil gan gynnwys dylunio gwasanaethau mapio thematig a sgematig GIS.
​ 
I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau ymchwil, gwybodaeth ac ymgynghori, cysylltwch â: 


Hefyd, gallwch chi gael mynediad at yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd , ein Strategaeth ymgysylltu, Adroddiadau Ymchwil ar ymarferion ymgynghori blaenorol neu gael rhagor o wybodaeth am ein Panel Dinasyddion​

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau a manylion am ddigwyddiadau i ddod, cliciwch 'Hoffi' ar ein tudalen Facebook Sgwrs Caerdydd​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ a dilynwch ni ar Twitter - Sgwrs Caerdydd​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

​​

English