Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Yr Arglwydd Faer > Gefeill-ddinasoedd Caerdydd a Stuttgart

Gefeill-ddinasoedd Caerdydd a Stuttgart

Fel rhan o ddathliadau 60 mlwyddiant gefeillio Caerdydd a Stuttgart, daeth 43 o drigolion ein chwaer ddinas, a 43 o drigolion Caerdydd ynghyd mewn Cynhadledd ar Integreiddio Ewropeaidd.

Nod y digwyddiad dros ddau ddiwrnod oedd tynnu sylw at hanes cyffredin y ddwy ddinas, ond hefyd i ystyried sut i fanteisio ar hyn er mwyn annog mwy o gydweithio rhyngwladol ac ennyn diddordeb ymhlith dinasyddion. Bu’r gynhadledd hefyd yn edrych ar agweddau gwahanol ar integreiddio Ewropeaidd a sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd; sut mae safbwyntiau’n amrywio rhwng y ddwy ddinas, ac ymhlith pobl o oedrannau gwahanol.

Braf oedd gweld cynrychiolwyr o bob oedran o’r ddwy ddinas yn dod ynghyd i rannu hanesion a phrofiadau a hefyd i edrych ar agweddau at integreiddio Ewropeaidd a sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd. Bu nifer o siaradwyr yn annerch ar bynciau yn cynnwys cyfleoedd busnes yn Ewrop, ennyn diddordeb dinasyddion a hunaniaeth.

Agorwyd y Gynhadledd gan Phil Bale, cyn i Gadeirydd y Gynhadledd Gareth Berry gyflwyno Jan Hoppe - Partner, Cyfreithiwr a Rechtsanwalt yng nghwmni cyfreithwyr Gordon Dadd. Rhoddodd anerchiad difyr ar y Risgiau a Chyfleoedd allai wynebu’r DU drwy adael yr Undeb Ewropeaidd. Cafwyd ychydig eiriau gan y Gwir Anrhydeddus Alun Michael, cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, a soniodd am ei ran yng nghynllun cyfnewid Caerdydd a Stuttgart yn ôl yn y 1980au. Wedi hynny cafwyd Photomarathon o amgylch y Ddinas, ac i gloi cafwyd anerchiad gan Uli Hesse, y gwneuthurwr ffilmiau enwog o’r Almaen. Ar ail ddiwrnod y gynhadledd cafwyd darlithoedd gan Dr Alena Drieschova ar Sefydliadau Ewropeaidd, Ymgysylltu Dinasyddion a’r Diffyg Democrataidd, a chan Dr Christian Bueger, darlithydd yn Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas ac ar gampws newydd gwych Coleg Caerdydd a’r Fro yn Dumballs Road, gan arddangos yr hen a’r newydd i’n hymwelwyr yn ein dinas ryfeddol.

Dysgwch am y gynhadledd Gefeill-ddinasoedd (87kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mae'r prosiect 'Europe for Citizens' (62kb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
English