Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ymweld â Thŷ Willcox


Mae Tŷ Willcox yn Grangetown yn gartref i rai o adrannau’r Cyngor. Rhaid bod gennych apwyntiad i ymweld.

Tŷ Willcox , 
Dunleavey Drive, 
Caerdydd, 
CF11 0BA
173306.125:317606.62109375||500

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r dderbynfa lle gofynnir i chi gofrestu a chewch bas ymwelwr.


Dydd Llun i ddydd Gwener – mae staff yn y dderbynfa o 8am tan 5pm. 
Mae 2 faes parcio. Rydym yn cynghori’r holl ymwelwyr i barcio yn y maes parcio i ymwelwyr o flaen yr adeilad. Mynediad i staff yn unig sydd i’r maes parcio y tu cefn.

Hyn a hyn o le parcio sydd felly rydym yn cynghori ymwelwyr i rannu pan fo’n bosibl.
Mae gwasanaethau bws a thrên rheolaidd yn agos; cyfeiriwch at Bws Caerdydd​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i weld llwybrau lleol neu TravelineCymru​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gynllunio eich taith ar-lein.
Mae’r mynediad i’r adeilad yn wastad Mae 2 lifft yn Nhŷ Willcox Mae toiledau ar gyfer ymwelwyr anabl ar bob llawr.  ​​​​​
English