Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymweld â Neuadd y Sir

Neuadd y Sir yw prif bencadlys Cyngor Caerdydd. Mae’n gartref i lawer o adrannau’r Cyngor. Mae’r adeilad hefyd yn cynnwys Siambr y Cyngor ac amryw ystafell bwyllgor.

Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd,
Caerdydd,
CF10 4UW
175139.225:319325.12109375||500

Ewch i’r brif dderbynfa a chewch fathodyn ymwelwr gan staff y dderbynfa a fydd yn trefnu i’r aelod staff rydych yn ymweld ag ef/â hi ddod i‘ch nôl chi..

Rhaid gwisgo bathodynnau adnabod, gan gynnwys bathodynnau ymwelwyr, bob tro yn yr adeilad.

Os ydych chi am archebu ystafell ddigwyddiadau yn Neuadd y Sir ar gyfer priodas neu gynhadledd, ewch i wefan Neuadd y Sir​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Dydd Llun i ddydd Gwener – mae staff yn y dderbynfa o 8am tan 5pm.
Mae parcio i ymwelwyr a pharcio hygyrch i ymwelwyr ar gael ar ochr dde’r brif fynedfa. Mae gweithredwyr diogelwch yn rheoli’r maes parcio a bydd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi pan gyrhaeddwch. Hyn a hyn o lefydd parcio sydd ar gael yn ystod oriau gwaith. 

Rhaid arddangos bathodynnau parcio bob amser mewn ceir sydd wedi parcio yn y maes parcio. 

Dylid deall bod y Cyngor yn croesawu ymwelwyr ond, er budd teithio cynaliadwy, rydym yn annog ymwelwyr i beidio â dod â’u cerbydau pan fo dewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhesymol ar gael.
Mae’r safle bws agosaf yn union y tu allan i’r brif fynedfa a’r orsaf drenau agosaf yw gorsaf Bae Caerdydd ar Rodfa Lloyd George.

Mae gwasanaethau bws a thrên rheolaidd; ewch i Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i weld llwybrau lleol neu i TravelineCymru​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gynllunio eich taith ar-lein.
  • Parcio penodol ar gyfer ymwelwyr anabl
  • Mynediad i gadeiriau olwyn o’r maes parcio
  • Lifft i bob llawr
  • Cyfleusterau toiledau i’r anabl
  • Dolen sain ym mhob ystafell ddigwyddiadau
  • Mynediad cadair olwyn i bob ystafell ddigwyddiadau ac eithrio Siambr y Cyngor
Oriau agor: 7am – 3pm 

Mae’r bwyty ar agor i staff ac ymwelwyr. Mae mynediad i ymwelwyr trwy’r brif fynedfa ac mae cyfarwyddiadau ar gael gan staff y dderbynfa.​
​​​​​​