Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ynni a'r Amgylchedd

​​ Datblygu Cynaliadwy ac Ynni

Sut rydym yn gweithio tuag at ddod yn ddinas gynaliadwy.

Strategaeth Rheoli Gwastraff (9.1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Darllenwch y strategaeth ddiweddaraf fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu cyfraddau ailgylchu
.

Project Trin Gwastraff Organig Caerdydd

Darparu trawsnewidiad hirdymor yng ngraddfa’r ailgylchu a’r gwastraff cynaliadwy yng Nghaerdydd.

Strategaeth Leol Rheoli’r Perygl o Lifogydd

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r perygl o lifogydd ledled Caerdydd a chyfyngu ar yr effaith y gall ei chael ar gymunedau.

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd​

Mae ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yn nodi sut y byddwn yn rheoli perygl llifogydd yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.​

Polisi Amgylcheddol

​​

Darllenwch ein polisi i weld sut rydym yn bwriadu gwneud gwelliannau amgylcheddol ym mhob rhan o’r sefydliad.

 ​​

© 2022 Cyngor Caerdydd