Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ynni a'r Amgylchedd

Datblygu Cynaliadwy ac Ynni

Sut rydym yn gweithio tuag at ddod yn ddinas gynaliadwy.

Strategaeth Rheoli Gwastraff (9.1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Darllenwch y strategaeth ddiweddaraf fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu cyfraddau ailgylchu, neu gallwch lawrlwytho’r adroddiad ymgynghori (1.3mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Project Trin Gwastraff Organig Caerdydd

Darparu trawsnewidiad hirdymor yng ngraddfa’r ailgylchu a’r gwastraff cynaliadwy yng Nghaerdydd.

Strategaeth Leol Rheoli’r Perygl o Lifogydd

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r perygl o lifogydd ledled Caerdydd a chyfyngu ar yr effaith y gall ei chael ar gymunedau.

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd​

Mae ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yn nodi sut y byddwn yn rheoli perygl llifogydd yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.​

Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Rhiwbeina

Mae Cynllun Amddiffyn Llifogydd Rhiwbeina yn broject a fydd yn gwella’n fawr y gallu lleol i wrthsefyll llifogydd.​

Polisi Amgylcheddol

​​

Darllenwch ein polisi i weld sut rydym yn bwriadu gwneud gwelliannau amgylcheddol ym mhob rhan o’r sefydliad.

 ​​