Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Strategaethau, cynlluniau a pholisïau > Y Cyflog Byw > Cynllun Cymorth Achredu'r Cyflog Byw

Cynllun Cymorth Achredu'r Cyflog Byw Go Iawn

Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gyflogwr y Cyflog Byw er 2015 ac rydyn ni o’r farn bod talu'r Cyflog Byw yn ddangosydd allweddol o ymrwymiad cyflogwr i arferion gwaith teg.  

Dyna pam ein bod yn gweithio i hyrwyddo’r Cyflog Byw ar draws y gymuned fusnes leol ehangach.  

Ein nod yw cynorthwyo ac annog cynifer o fusnesau lleol â phosibl i ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i'w cyflogeion.​

Rydym yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau Caerdydd o hyd at £720 os dônt yn gyflogwyr y Cyflog Byw achrededig erbyn 31 Mawrth 2020.​

Mae lefel y cymorth ariannol a gallwch ei gael yn dibynnu ar ba fath o sefydliad ydych chi a sawl cyflogai sydd gennych. Gallech hawlio hyd at £720.

  Math o Sefydliad

​​Nifer y cyflogeion

0-10

11-50

51-​250

Sector preifat

£180

£360

£720

Sector cyhoeddus ac elusennau

£180

£360

£720

I fod yn gymwys am y grant, rhaid i’ch busnes sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd gael ei achredu gan Sefydliad y Cyflog Byw erbyn Mawrth 2020. Mae ffi fechan am hyn – gweler y tabl isod. Mae’r cymorth ariannol a gynigir yn daliad untro, ac ni ellir ei ôl-ddyddio, a bydd ar sail y cyntaf i’r felin nes i ni ddyrannu hyd at £50,000. Os oes gennych ddiddordeb:


 

O fis Ebrill 2017

Math o Sefydliad

Nifer y cyflogeion

0-10

11​-50

51-250

251-500

500+

Sector preifat

£60

£120

£240

£480

£3,000

Sector cyhoeddus ac elusennau

£60

£120

£240

£480

£480

 

I ddod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig swyddogol, mae angen i chi gwblhau ffurflen fer i gadarnhau eich bod yn talu’r Cyflog Byw i’ch holl staff a bod gennych gynllun i dalu unrhyw un sy’n gweithio ar eich safle, fel glanhawyr a chontractwyr, y cyflog byw. Mae hyn yn sicrhau y gall y bobl ar waelod eich cadwyn gyflenwi dalu am eu hanghenion sylfaenol.


 

Cynnal Cymru​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yw corff achredu swyddogol Sefydliad y Cyflog Byw yng Nghymru. Mae achredu’n broses gyflym, a chaiff trwyddedau eu prosesu ymhen 10 diwrnod gwaith.


 


​​​ ​​​​
​​
English