Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Profi Olrhain Diogelu

​​​​​ Gwybodaeth am Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.

Profi​

​Mae olrhain cysylltiadau yn dibynnu ar bobl yn cael prawf​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn​ gynted ag y gallant. Os byddwch yn datblygu symptomau clasurol COVID-19 mae'n rhaid i chi archebu prawf a hunanynysu ar unwaith gyda holl aelodau eich cartref.

Mae profion hefyd ar gael os ydych yn profi unrhyw un o'r rhestr estynedig o symptomau COVID-19.  Nid oes angen i chi hunanynysu os ydych chi, neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw, yn profi un o'r rhestr estynedig o symptomau COVID-19 ac yn aros am ganlyniad prawf.

Mae cwestiynau cyffredin ar y rhestr hon o symptomau COVID-19 estynedig (186kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Olrhain​​​​​

O gael canlyniad cadarnhaol gofynnir i chi gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru drwy adrodd am eich cysylltiadau diweddar er mwyn gallu cysylltu â nhw a’u hysbysu i hunanynysu a chael prawf os byddant yn datblygu symptomau. Bydd hyn yn helpu i atal y feirws.
 
Ystyr cysylltiadau agos yw:
  • Rhywun rydych chi wedi bod o fewn 1 metr iddo, am fwy nag 1 funud
  • Rhywun rydych chi wedi bod o fewn 2 fetr iddo, am fwy na 15 munud
 
Cysylltiad yw rhywun rydych yn byw neu nad ydych yn byw gydag ef ond rydych wedi bod o fewn pellter agos iddo, rhywun sydd wedi bod o fewn 1 metr i chi ac rydych wedi cael sgwrs wyneb yn wyneb ag ef, neu gyswllt corfforol croen wrth groen, rhywun rydych wedi pesychu arno, neu rywun sydd wedi cael mathau eraill o gysylltiad â chi, o fewn un metr am un funud neu fwy. 
 
Rhywun rydych chi wedi teithio mewn cerbyd ag ef, sydd wedi bod yn eistedd yn agos i chi ar drafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Mae’n hynod bwysig bod pawb sy’n gysylltiad i achos positif yn hunanynysu am 10 diwrnod. Mae hynny oherwydd y gallant gario’r feirws, p’un a ydyn nhw â symptomau ai peidio, a gallent drosglwyddo'r feirws i bobl eraill. Nid oes angen i aelodau eraill o deulu’r cysylltiad hunanynysu.
 

Diogelu​​​

Mae’r camau hynny yn ychwanegol at y canllawiau presennol o ran golchi dwylo’n rheolaidd ac yn aml a chadw pellter cymdeithasol. Mae'r pethau hynny'n wirioneddol bwysig i bawb er mwyn atal trosglwyddiad y feirws. Drwy weithio gyda'n gilydd, byddwn i gyd yn helpu i gadw Cymru'n ddiogel.
 
Olrhain eich symudiadau. Atal y lledaeniad. Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Cymru'n ddiogel.​

Cysylltwch a Profi Olrhain Diogelu

Ffôn: 029 2078 8320​​


​​

​​​​​​​​​