Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

​​​​​​​​​​Gallwch weld y newidiadau diweddaraf i gyfyngiadau Covid-19​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar Wefan Llywodraeth Cymru. Dylech hunanynysu a chymryd prawf​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd os oes symptomau arnoch chi neu unrhyw un ar eich aelwyd.

Canllawiau hunanynysu

​Darllenwch y cyngor diweddaraf ar hunanynysu a chael gwybod a oes angen i chi ynysu.

Cymorth a Chyngor BSL

Fideo BSL byr i'ch helpu i gael gwybodaeth a chymorth yn ystod pandemig COVID-19.

Newidiadau i wasanaethau

Casgliadau ailgylchu a gwastraff Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau. Newidiadau eraill i wasanaethau o ganlyniad i COVID-19.

Profi Olrhain Diogelu

Gwybodaeth am Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.

Sylwadau a chwynion​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyflwyno ymholiadau, sylwadau neu gwynion sy'n ymwneud â’r Coronafeirws.

Frechlyn Covid-19

Gwybodaeth am gael apwyntiad brechu, canolfannau blaenoriaeth brechu a brechu yng Nghaerdydd. Sut i gael Pàs COVID y GIG unwaith y byddwch wedi cael eich brechu. 

Cymorth a chyngor

Sut i gael gafael ar fwyd a nwyddau hanfodol. Cymorth i drigolion sy’n agored i niwed. Cyngor ar y Dreth Gyngor a Budd-daliadau.

Cyngor i Fusnesau

Sut i gael gafael ar grantiau, cymorth a chyngor os yw eich busnes chi’n cael ei effeithio gan COVID-19.

Ymweld â chanol y ddinas yn ddiogel

Cyngor ar gadw'n ddiogel wrth ymweld â Chaerdydd.