Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Llesiant Lleol Caerdydd


Mae Cynllun Lles Lleol Caerdydd 2023 i 2028, a gyhoeddwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, yn gynllun 5 mlynedd sy'n nodi blaenoriaethau gweithredu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd.

Lluniwyd y cynllun mewn ymateb i Asesiad Llesiant Caerdydd 2022​ ac mae'n nodi'r Amcanion Lles sydd wedi'u nodi fel y rhai pwysicaf gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y meysydd darparu gwasanaethau cyhoeddus lle mae wir angen gwaith partneriaeth rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas, a chyda dinasyddion Caerdydd. 
© 2022 Cyngor Caerdydd