Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cynllun Lles Caerdydd 2018 - 2023

Mae Cynllun Lles Lleol Caerdydd,​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd a grëwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, yn nodi blaenoriaethau gweithredu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd am y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. 
 

Crëwyd y cynllun fel ymateb i Asesiad Lles Caerdydd ac mae’n nodi’r Amcanion Lles a nodwyd fel y rhai pwysicaf gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar y meysydd darparu gwasanaethau

cyhoeddus sydd wirioneddol angen gwaith partneriaeth rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas, a chyda dinasyddion Caerdydd.


I gael gwybod mwy am Asesiad Llesiant CaerdyddDolen yn agor mewn ffenestr newydd

I gael gwybod mwy am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​

English