Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu'r gwaith a wnaed gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd rhwng mis Mehefin 2021 a mis Mehefin 2022 i wneud cynnydd yn erbyn Cynllun Lles Caerdydd 2018-23. Gan mai hwn yw’r adroddiad blynyddol terfynol ar Gynllun Lles 2018-23 Caerdydd, mae hefyd yn adlewyrchu ar y cynnydd a wnaed dros oes y Cynllun. © 2022 Cyngor Caerdydd