Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg

​​​​​​​​Caerdydd 2020

Y weledigaeth newydd ar gyfer addysg a dysgu yn y brifddinas.

Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (198kb PDF)

Sicrhau cyrchfannau pendant i Bobl Ifanc yng Nghaerdydd.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (2MB PDF)

Ein gweledigaeth a'n cynllun uchelgeisiol ar gyfer y Gymraeg ym mhrifddinas Cymru.

Strategaeth Caerdydd sy'n Dda i Blant

Dysgwch fwy am Strategaeth Caerdydd sy’n Ystyriol o Blant​

Urddas yn Ystod Mislif

Urddas mislif i ddisgyblion a myfyrwyr benywaidd yng Nghaerdydd

Caerdydd 2030

Mae Caerdydd 2030 yn nodi gweledigaeth uchelgeisiol, wedi'i seilio ar ddwy thema, pum nod  blaenoriaethau pwysig.​

Strategaeth Buddsoddi Addysg​ 

Gallwch weld Strategaeth Buddsoddi Addysg 2024 i 2033​.

Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio  ​

Gallwch weld Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio 2024 i 2033.​


​​​​
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd