Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arolwg Etholiadol Caerdydd

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau cam olaf ei arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd. 

Mae’r Comisiwn bellach yn cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol. O dan Adran 37 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, ar ôl derbyn yr adroddiad, gall Llywodraeth Cymru, os gwêl fod hynny’n briodol, wneud gorchymyn i weithredu unrhyw argymhellion a wneir iddo gan y Comisiwn naill ai fel y’u cyflwynwyd neu gydag addasiadau. 

Ni chaiff unrhyw orchymyn i weithredu argymhellion o’r fath gael ei wneud nes bod chwe wythnos i’r dyddiad y cyflwynwyd y argymhellion i Llywodraeth Cymru wedi mynd heibio. 

 ​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd