Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i bleidleisio


Mae gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am i 10pm ar ddiwrnod pleidlais. Fel arfer maent mewn adeiladau cyhoeddus megis ysgolion neu neuaddau lleol.

 

Dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio leol​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Gallwch fynd â’ch cerdyn pleidleisio â chi i ddangos pwy ydych chi, ond nid oes yn rhaid i chi wneud hyn.

 

Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad i’r staff yn yr orsaf bleidleisio pan fyddwch yn cyrraedd.

 

Cewch bapur pleidleisio sydd â rhestr o’r bobl, y pleidiau neu’r opsiynau eraill y gallwch bleidleisio drostynt.

 

Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.


Noder
Mae’r dyddiad cau i wneud cais am bleidlais bost i Etholiad Cyffredinol y DU 2017 wedi mynd heibio.​


Pleidleisio drwy’r Post

 

Gall unrhyw un ofyn i bleidleisio drwy’r post yn hytrach na mynd i orsaf bleidleisio, ar yr amod eich bod ar y gofrestr etholiadol. 

 

Gwneud cais am bleidlais drwy’r post

 

Os nad oes gennych argraffydd, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon ffurflen atoch. 

 

Sicrhewch eich bod yn nodi’ch dyddiad geni a’ch bod yn llofnodi’r ffurflen. Dyma fydd eich rhif adnabod personol a bydd yn cael ei wirio’n electronig yn erbyn eich pleidlais drwy’r post mewn etholiadau i atal twyll.


Pleidlais drwy ddirprwy


Ystyr pleidlais drwy ddirprwy yw penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan os na allwch fynd i’r orsaf bleidleisio ar Ddiwrnod yr Etholiad.


I bleidleisio drwy ddirprwy, bydd angen i chi fod wedi’ch cofrestru i bleidleisio a bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gywir i’ch amgylchiadau. 


Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Dychwelwch y ceisiadau ar gyfer pleidlais drwy’r post neu bleidlais drwy ddirprwy wedi’u cwblhau i:


Gwasanaethau Etholiadol
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW 


Cysylltwch â ni​​​​​