Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adolygiad Pleidlais

Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i wahanu ardal yr awdurdod lleol yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio i bob ardal bleidleisio berthnasol. Mae’r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu bob pum mlynedd. 

​​​​​​​​​​​​​