Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

Cymerwch olwg ar adolygiad 2019 o Ardaloedd, Mannau a Gorsafoedd Pleidleisio​ am gyfle i ddweud eich dweud.
Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i wahanu ardal yr awdurdod lleol yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio i bob ardal bleidleisio berthnasol. Mae’r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu bob pum mlynedd. 
 
Ardal ddaearyddol yw ardal bleidleisio. Yn unol â deddfwriaeth rhaid i bob cymuned fod wedi’i gwneud o un ardal bleidleisio o leiaf. Os yw’r gymuned yn eithaf mawr, er mwyn cynnig mynediad hawdd, gellir gwahanu’r gymuned yn ardaloedd pleidleisio llai. 
Yn debyg i ardal bleidleisio mae man pleidleisio yn ardal ddaearyddol sy’n nodi lleoliad cyffredinol gorsaf(oedd) bleidleisio. 
Mae gorsaf bleidleisio’n ardal go iawn lle mae’r broses o bleidleisio’n cael ei chynnal, e.e. ystafell mewn canolfan gymunedol neu ysgol. 
Byddwn yn cyhoeddi pan fydd yr adolygiad yn cael ei wneud ac yn ymgynghori arno mor eang â phosibl. 

Ymgynghorir â’r Swyddog Canlyniadau, ynghyd ag unrhyw Swyddogion Canlyniadau cymdogol pan fo’n briodol, ar y trefniadau presennol a byddant yn gwneud sylwadau ar y gorsafoedd presennol sy’n cael eu defnyddio.

Ni fydd ffiniau etholaethau’r cynulliad nac etholaethau seneddol na ffiniau nac enw’r awdurdod lleol neu’i ranbarthau etholiadol yn rhan o’r broses adolygu.​​​​​​​​​​​​​