Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysebu ar eiddo’r Cyngor

Gall y Cyngor osod arwyddion ffordd i helpu i gyfeirio pobl at atyniadau lleol. Mae math yr arwyddion y gallwch ymgeisio amdanynt yn dibynnu ar y math o atyniad y mae’r arwydd yn cyfeirio pobl ato. 

 

Pwy all wneud cais?

Lleoliadau atyniadau a theithiau


 • Eiddo hanesyddol a’r castell 
 • Amgueddfeydd ac orielau 
 • Parciau a gerddi, gwarchodfeydd natur ac atyniadau naturiol
 • Adeiladau hamddenCyfleusterau Ymwelwyr

 • Gwestai, adeiladau gwelyau a brecwast a hosteli ieuenctid 
 • Bwytai a thafarndai
 • Theatrau a lleoliadau cyngherddau
 • Sefydliadau manwerthu
 • Lleoliadau chwaraeon


Nid rhestrau hollgynhwysfawr yw’r rhain, ond maent yn rhoi syniad o rai o’r sefydliadu sy’n gymwys ar gyfer arwyddion. Os hoffech chi wybod a yw eich cyrchfan sefydliad yn gymwys, cysylltwch â ni.


Sut mae gwneud cais 

Gwnewch ceisiadau dylunio Arwyddion Twristiaid ar-lein​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​. Bydd angen i chi gofrestru’n gyntaf ac yna dewis y ddolen ar gyfer “Dylunio Arwyddion Twristiaid” yn y gwymplen.  

Pwy all wneud cais?

Lleoliadau sefydliad

 • Arwyddion cyfeirio ag enwau lleoedd
 • Canolfannau cynghori
 • Parciau busnes a pharciau diwydiannol
 • Canolfannau siopa
 • Enwau cymunedol


Nid rhestrau hollgynhwysfawr yw’r rhain, ond maent yn rhoi syniad o rai o’r sefydliadu sy’n gymwys ar gyfer arwyddion. Os hoffech chi wybod a yw eich cyrchfan sefydliad yn gymwys, cysylltwch â ni.


Sut mae gwneud cais 

Gwnewch ceisiadau dylunio Arwyddion Twristiaid ar-lein​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Bydd angen i chi gofrestru’n gyntaf ac yna dewis y ddolen ar gyfer “Dylunio Arwyddion Twristiaid” yn y gwymplen.   


Faint fydd hyn yn costio?

Ffi o £125 fesul cais. Does dim modd ad-dalu’r ffi. Mae’n rhaid talu â cherdyn Debyd neu Gredyd cyn bod modd prosesu’r cais. 


Ffioedd 2018
Proses Ffioedd
Cais£125 na ellir ei ddychwelyd
Darparu arwyddion, gan gynnwys maint costau cynhyrchu, cludo a osod                  Mae’r gost wirioneddol yn amrywio yn ôl nifer yr arwyddion a nifer y pyst sy’n angenrheidiol. *
Gweinyddu, gan gynnwys dylunio cynllun arwyddion a’u cofnodi£250, neu 10% o werth y project, p’un bynnag sydd fwyaf.

*Gall hyn gynnwys ymgorffori arwyddion cyfeirio presennol lle bo angen hyn er diogelwch traffig neu ystyriaethau amgylcheddols.​​​​​​​

​​ • Gweler Hefyd
 • Hysbysebu ar eiddo’r Cyngor
​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd