Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud Wahaniaeth

 
 

Yma yng Nghyngor Caerdydd, rydym yn darparu dros 700 o wasanaethau ar gyfer 352,000 o bobl ledled ein prifddinas. Mae ein dinas yn tyfu, ond mae'r arian rydym yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn crebachu. Felly mae’n rhaid i ni newid ein ffordd o weithio er mwyn sicrhau bod dyfodol ein cyngor yr un mor ffyniannus â dyfodol ein prifddinas arbennig.

Mae’r fideo hwn yn cyflwyno dull Gwneud Gwahaniaeth y Cyngor ac yn disgrifio rhai o’r ffyrdd y byddwn yn defnyddio technoleg ar-lein i roi’r gwasanaethau sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid, yn y ffordd y mynnant. Bydd y newidiadau hyn yn arbed arian i ni a all gael ei wario ar sicrhau ein bod yn darparu ein gwasanaethau allweddol.