Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Cynghorwyr a chyfarfodydd

Cynghorwyr a chyfarfodydd

Eich CynghorwyrDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cysylltwch â’ch cynghorydd lleol. Dysgwch pa Gynghorwyr sy’n cynrychioli’ch ardal ac ar ba bwyllgorau y maen nhw.

Arweinydd y CyngorDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  

Gwybodaeth a manylion cyswllt i’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd.

CabinetDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwybodaeth a manylion cyswllt i bob aelod o’r Cabinet. Manylion am y portffolios a chymorthfeydd ward. Cyfarfodydd y CyngorDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dysgwch pryd a lle mae cyfarfodydd y cyngor. Chwiliwch agendâu, cofnodion, adroddiadau a phenderfyniadau.

Craffu

Sut mae Pwyllgorau Craffu yn gweithio i sicrhau atebolrwydd, agorwyd a thryloywder busnes y Cyngor. 

CyfansoddiadDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r Cyfansoddiad yn nodi sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y caiff penderfyniadau eu gwneud a pha weithdrefnau sy’n cael eu dilyn.

 

Ffrydio bywDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gallwch wylio cyfarfodydd y Cyngor yn fyw neu wylio cyfarfodydd a archifwyd ar-lein.

Cofrestrau

Rhaid i’r Cyngor gadw nifer o gofrestrau statudol

Atodlen tâl cydnabyddiaeth

Mae ystod a lefelau cyflogau, ffioedd a lwfansau sy'n daladwy gan y Cynor i'w Gynghorwyr yn cael ei benderfynu gan Banel Taliadau Cydnabyddiaeth Annibynnol Cymru English